Diplomprojektu izstāde «±­»

Līdz 23. martam RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, skatāma  maģistra profesionālās programmas «Arhitektūra» absolventu diplomprojektu izstāde «±­».
 
Maģistra profesionālo studiju programmu «Arhitektūra» šogad absolvē pirmie jaunie arhitekti. Iepriekš arhitektūras maģistrantūras akadēmiskā programma tika īstenota atsevišķi no otrā līmeņa profesionālās programmas. «Šis solis – programmu integrēšana – ir salāgots ar Boloņas procesu un Eiropas arhitektūras izglītības telpas standartu, kurš paredz, ka pēc piecu gadu studijām absolvents kvalificējas kā arhitekts un saņem maģistra grādu,» uzsver RTU Arhitektūras fakultātes dekāns profesors Uģis Bratuškins. Jaunā programma paredz, ka šogad absolventiem bija jāizstrādā komplekss maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu – padziļināts pētījums par kādu ar diplomprojekta tematiku saistītajiem aspektiem, kā arī jāsniedz konkrētas vides attīstības priekšlikums. 
 
«Mūsu studenti ir priviliģēti, jo viņiem ir bagāta vide ar ko strādāt, un tāda vide reti kur pasaulē ir sastopama. Tā ir ļoti konfliktējoša, un tas ir interesanti,» uzsver Valsts pārbaudījumu komisijas pārstāvis arhitekts Niklāvs Paegle. Viņš ir gandarīts, ka daudzi studenti izmantojuši iespēju apmaiņas programmās studēt ārpus Latvijas, jo starptautiskā pieredze sniegusi viņiem iespēju uz daudz ko paraudzīties savādāk un saskatīt to, ko iepriekš nav te pamanījuši. «Daudzi darbi risina ne tika būves, bet ļoti kompleksu lauku, kas sastāv no labiekārtojama teritorijas plānojuma, saistības ar eksistējošām struktūrām, to transformācijas vai revitalizācijas. Šī ir unikāla kombinācija, kas starptautiskā kontekstā mūs var ļoti izcelt,» uzsver N. Paegle.
 
Jauno arhitektu diplomprojektu ģeogrāfiskais un tematiskais spektrs ir ļoti plašs, aptverot dažādu ēku un kompleksu būvniecības, apkaimju revitalizācijas un reģenerācijas ieceres Rīgā un citviet Latvijā, kā arī viesnīcas projektu Itālijā un Čeboksaru lidostas projektu Krievijā. 14 jaunie arhitekti diplomprojektos pievērsušies dažādām Rīgas apkaimēm, piedāvājot savu redzējumu par Vidzemes tirgus reviatlizāciju, Maskavas forštates kvartāla attīstību, Sarkandaugavas kapsētas attīstības vīziju, skatījumu uz Sarkandaugavas Industriālās teritorijas attīstību, daudzfunkcionāla centra izveidi Čiekurkalnā, Mēbeļu nama izveidošanu par sabiedrisku centru, kā arī vienas no padomju laika modernisma arhitektūras parauga – Preses nama – eksperimentālu revitalizāciju un citas ieceres. 
 
Izstādē var aplūkot Jūrmalas jauniešu centra jaunbūves projektu, Kārļa Zāles laukuma Liepājā kvartāla attīstības vīziju, Daugavpils būvniecības tehnikuma kompleksa attīstības ieceri un citus. Daudzi jaunie arhitekti pievērsušies dažādiem objektiem Vidzemē, radot Ogres jaunceļamās bibliotēkas vīziju, Straupes zirgu pasta revitalizācijas projektu, Cēsu Kosmosa izziņas centra Cīrulīšos ieceri, Valmiermuižas revitalizāciju, Savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centra Līgatnes dabas takās projektu un citus. 
 
Informācija par visiem diplomprojektiem ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu latviešu un angļu valodā ir apkopota katalogā - diplomprojektu gadagrāmatā, ko ikviens interesents bez maksas var saņemt izstādes norises vietā. 
Latviešu