Seminārs par dzīvojamo ēku atjaunošanu

RTU Arhitektūras fakultāte 25.maijā rīko semināru par dzīvojamo ēku atjaunošanu «Dzīvojamo ēku atjaunošana - vai komplekss redzējums?».

Seminārs notiks RTU Arhitektūras fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 115. un 116. telpā (1. stāvs).

Lai reģistrētos semināram, lūdzu, aizpildiet reģistrācijas anketu vai sazinieties ar Līvu Garkāji, rakstot e-pastu uz: liva.garkaje@gmail.com.

Semināra programma

 9.30-10.00 Reģistrācija, rīta kafija

10.00-10.10 Pasākuma atklāšana. Uģis Bratuškins, RTU

10.10-10.30 Dzīvojamo māju atjaunošana Latvijā– pieredze un perspektīva. Juris Golunovs, Rīgas Enerģētikas aģentūra  

10.30-10.50 Dzīvokļu ēku siltināšana Rīgā– paveiktais un diskutējamais. Līva Garkāje, RTU 

10.50-11.10 Madrides reģenerācijas programma MAD_RE. Sandra Treija, RTU

11.10-12.00 Darbs grupās

  • Semināra dalībnieku aktualizētie jautājumi. 
  • Dzīvojamo ēku atjaunošanas plānošanas un pārvaldības vietējie un kopējie problēmjautājumi.

12.00-12.30 Kafijas pauze

Dzīvojamo ēku atjaunošanas pieredze un problēmas Latvijas pilsētās:

12.30-12.50 Kuldīga. Jana Jēkabsone, Inese Sulojeva, Kuldīgas Pilsētas būvvalde

12.50-13.10 Ventspils. Daiga Dzedone, Ventspils Pilsētas būvvalde

13.10–13.30 Valmiera. Jolanta Brūniņa, Valmieras Pilsētas būvvalde 

13.30–14.00 diskusiju panelis: semināra lektori

14.00-14.15  Semināra noslēgums.

 

Latviešu