Izsludināts konkurss uz AF dekāna amatu

RTU Arhitektūras fakultāte ir izsludinājumi konkursu uz fakultātes dekāna amatu. Amata kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 22.05.2017. plkst. 14.

Prasības pretendentiem:

  • augstākā izglītība: Dr.arch.;
  • pieredze profesora, asociētais profesora vai docenta RTU vēlētā amatā vismaz 5 gadi.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, RTU Arhitektūras fakultātes zinātnes lietvedei Ingunai Dumberei (Ķīpsalas iela 6, 115.telpa) ir personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;  
  • īss dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze pēdējo 6 (sešu) gadu laikā, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju (kā piemēram – publicēto darbu saraksts vai tml.);
  • struktūrvienību protokolus;
  • fakultātes attīstības koncepciju.

Papildu informācija, sazinoties ar profesori Sandru Treiju pa tālruni 29117796 vai e-pastu: sandra.treija@rtu.lv.

Latviešu