Jaunas vēsmas fakultātes darbā un struktūrā

Lai pilnveidotu studiju kvalitāti un veicinātu sadarbību ar citām RTU fakultātēm, valsts pārvaldes un pašvaldībām iestādēm, profesionālajām asociācijām un uzņēmējiem, ir veiktas izmaiņas RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē.

Fakultāte ir novērtējusi līdzšinējo darbības efektivitāti un saskaņā ar stratēģiskās attīstības plāniem precizējusi esošo katedru funkcijas, kā arī izveidojusi divas jaunas struktūrvienības.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedra tiek pārveidota par Arhitektūras projektēšanas katedru, un tās prioritārās atbildības joma būs mūsdienīgas vides veidošanas iemaņu un prasmju izkopšana nākamajiem arhitektiem, kā arī pētnieciskā darbība.

Tiek izveidota Inženierarhitektūras zinātniskā laboratorija, kuras uzdevums būs rūpēties par studentu zināšanām tehniskajās disciplīnās un veicinās viņu izpratni par arhitektūras, strukturālo un inženiertehnoloģisko risinājumu mijiedarbību ēku, būvju un vides iekārtojuma projektēšanā, kā arī ēku iekšējā klimata un akustiskā komforta nodrošināšanas paņēmieniem.

Jaunā Pilsētplānošanas centra pārraudzībā būs sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem un privātpersonām. Centrā tiks veikti ne vien integrēti ar pilsētvides problemātiku saistīti pētījumi, bet arī sniegtas konsultācijas uzņēmumiem un privātpersonām par ilgtspējīgas pilsētvides attīstību.

Turpmāk fakultātes nosaukums būs Arhitektūras fakultāte.

Latviešu