Stipendijas franču valodas kursiem vasarā

Beļģijas franču kopiena piedāvā Latvijas augstskolu studentiem trīs stipendijas dalībai franču valodas vasaras kursos, kas notiks no 15. jūlija līdz 4. augustam Briseles Brīvajā universitātē. 

Vairāk informācijas: ?d=Lettonie.pdf

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa: ?d=Formulaire_t_2017.doc
  2. Curriculum Vitae un motivācijas vēstule.
  3. Bakalaura vai maģistra diploma un tā pielikuma kopijas (apstiprināt nevajag). Ja diploms vēl nav saņemts, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts.

Dokumentiem jābūt angļu vai franču valodā. Ja CV un motivācijas vēstule ir franču valodā, tad nepieciešams tos iesniegt arī latviešu valodā paša studenta tulkojumā.

Pieteikšanās termiņš ir 2017. gada 27. marts.

Dokumenti divos eksemplāros jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Vairāk informācijas pa tālruni: 67814331 vai e-pastu: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Ja aģentūra saņems vairāk iesniegumu nekā piedāvāto stipendiju skaits, tiks rīkotas pārrunas ar stipendiju kandidātiem. Par pārrunu laiku  kandidāti tiks informēti atsevišķi e-vēstulē vai pa telefonu.

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību, no vienas puses, un Valonijas-Briseles federācijas un Valonijas valdību, no otras puses, darba programmu 2014.–2016. gadam, kas ir spēkā līdz jaunas programmas parakstīšanai.

Latviešu