Korejas Republikas valdības stipendijas

Interesenti līdz 20. martam var pieteikties Korejas Republikas valdības stipendijām, lai studētu maģistra vai doktora studiju programmās vai veiktu pētniecības darbu Korejas Republikā.

Pirms iesnieguma stipendijas saņemšanai sagatavošanas aicinām iepazīties ar stipendiju programmas vadlīnijām. Nepilnīgi iesniegumi vai tie, kas tiks saņemti pēc 20.marta (arī tie, kas sūtīti pa pastu), netiks izskatīti.

Aizpildīta iesnieguma veidlapa kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedzama klātienē, ierodoties Korejas Republikas vēstniecībā Rīgā, Jura Alunāna ielā 2, Rīgā, LV-1010 vai arī nosūtot iesnieguma veidlapu kopā ar dokumentiem uz šo adresi pa pastu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iesakām caurskatīt dokumentu, kurā apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja tajā nav sniegta atbilde uz Jūs interesējošo jautājumu, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: koremb.lv@gmail.com.

Visu nepieciešamo meklējiet šeit:

    • Korejas valdības stipendiju programmas vadlīnijas: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
    • Iesniedzamo dokumentu veidlapas: ?d=2017_KGSP_G_Application_Forms.docx (EN);
    • Biežāk uzdotie jautājumi: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
    • www.studyinkorea.go.kr
Latviešu