Ķīnas Tautas Republikas valdības stipendijas

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam sešas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts angļu valodā: ?d=Pieteiksanas_nosacijumi_un_iesniedzamo_dokumentu_saraksts_ENG.pdf 

Augstskolu saraksts, kuras uzņem ārzemju studentus, un plašāka informācija par ĶTR valdības stipendiju (Chinese Government Scholarship – Bilateral Programme)www.csc.edu.cn/studyinchina.

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) līdz 15. martam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Tā jāaizpilda tiešsaistē (http://www.csc.edu.cn/studyinchina/, sadaļa „Application Online for International Students”), pēc tam tā jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281. “Program Category” ir “Type A”. Instrukcija par pieteikšanos tiešsaistē: ?d=Tiessaistes_registracijas_instrukcija.pdf
 2. Augstskolas diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina augstskola vai notārs). Diplomu kopijām jābūt ar apstiprinājuma zīmogu, apstiprinātāja parakstu un datumu. Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, jāapstiprina arī tulkojums. Ja diplomu pretendents saņems tikai šī gada jūnijā vai citā gadā, jāiesniedz augstskolas izsniegta izziņa, kas apstiprina studenta statusu, un atzīmju izraksts angļu valodā;
 3. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – vismaz 200, 500 vai 800 vārdu atkarībā no studiju līmeņa;
 4. Divas augstskolas pasniedzēju (vēlams, profesoru vai asociēto profesoru) ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā;
 5. Medicīnas izziņas kopija. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā, ja kandidātam tiks piešķirta stipendija. Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus. Veidlapa šeit: ?d=Arsta_veidlapa.pdf
 6. Vēstule no Ķīnas augstskolas, kas apliecina, ka students ir/tiks uzņemts augstskolā (ja tāda vēstule ir). Ja kandidāts vēlas studēt kādā noteiktā augstskolā, šāda vēstule ir nepieciešama;
 7. Spēkā esošs HSK sertifikāts (der 2 gadus), ja tāds ir;
 8. Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Iesniedzamie dokumenti jāsakārto minētajā secībā.

Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros (viens oriģināls un divas tā kopijas). Kopiju eksemplāriem papildu apstiprinājumi nav nepieciešami.

Dokumenti jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Laikā no 20. līdz 24. martam (datums tiks paziņots katram kandidātam atsevišķi, vienojoties par ierašanās laiku) VIAA notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Pārrunās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā pārstāvji.

Kandidātu vērtēšanas kritēriji:

 • kandidāta motivācija;
 • līdzšinējā pieredze saistībā ar ķīniešu valodu un Ķīnu;
 • kandidāta statuss (akadēmiskais personāls, doktora, maģistra, bakalaura studiju programmas students);
 • kandidāta sekmes augstskolā (izņemot akadēmisko personālu);
 • pārrunas.

Vairāk informācijas: e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814331.

 

Latviešu