Aktualitātes

Pētnieki, doktorantūras studenti un mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var pieteikties uz Šveices valdības izcilības stipendijām.

Stipendijas tiks piešķirtas pētniecībai vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Stipendijas apmērs: CHF 1 920 mēnesī (pēcdoktorantūras pētniekiem - CHF 3 500 mēnesī). Pieteikšanās brīdī kandidātiem, izņemot tos, kuri piesakās uz pēcdoktorantūras stipendiju, jābūt jaunākiem par 35 gadiem.

Stipendiju veidi:

 • pēcdoktorantūras stipendijas – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts ne senāk kā pirms 5 gadiem, ilgums – 12 mēneši);
 • pētniecības stipendijas – doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem (medicīnas pamatstudijas pabeigtas, maks. ilgums 12 mēneši, pagarināt nevar);
 • doktora studiju stipendijas (stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu, to iespējams pagarināt līdz 3 gadiem);
 • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (bakalaura grāds iegūts ne senāk kā pirms 3 gadiem, stipendiju piešķir maģistra studiju programmas laikam, ko rēķina, ņemot vērā iegūstamos kredītpunktus).

Pieteikšanās nosacījumi, iesniedzamo dokumentu saraksts un vērtēšanas kritēriji (skatīt informāciju, kas paredzēta Latvijai).

Izpildot stipendijas piedāvātāju norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju un atbilstat visām prasībām, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: aija.jakovica@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānojat pieteikties, Jūsu pašreizējais statuss), un veidlapas Jums tajā pašā dienā tiks nosūtītas.

Kandidātiem jāiesniedz visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora, kurā viņš uzņemas vadīt stipendiāta pētniecisko darbu vai doktora disertācijas izstrādi.

Dokumentus četros eksemplāros līdz 2016. gada 15. novembrim plkst. 17 jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. Papildu informācija pa tālruni 67814331.

09.09.2016

Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) aicina  Latvijas studentus un augstskolu absolventus pieteikties studiju stipendijām arhitektūras un mākslas jomās.

DAAD stipendijas ir iespēja vienu gadu pavadīt Vācijā un padziļināt  zināšanas izvēlētajā studiju jomā, vai arī apgūt pilnu maģistra programmu kādā no Vācijas augstskolām.

Pieteikumi stipendijām arhitektūrā 2017./18. akadēmiskajam gadam  jāiesniedz līdz š.g. 30. septembrim.  

Pieteikšanās dažādu mākslas jomu stipendijām 2017./18. akadēmiskajam gadam notiek līdz š.g. 31. oktobrim. 

15. septembrī plkst. 18 Kaļķu ielā 1, 409. telpā notiks informatīvs seminārs, kurā ikviens interesents varēs saņemt praktiskus padomus par Vācijas augstskolu izvēli un stipendijas pieteikuma sagatavošanu.

Informāciju un padomus par visām iespējām un pieteikumu sagatavošanā var saņemt arī  DAAD Informācijas centrā Rīgā, Kaļķu ielā 1-402.

08.09.2016

Lai palīdzētu jaunajiem studentiem, uzsākot studijas, vienam otru labāk iepazīt, RTU Karjeras centrs aicina pirmkursniekus uz semināriem par «izdzīvošanas noteikumiem» universitātē.

Semināri notiks Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes telpās, 116. auditorijā, Ķīpsalas ielā 6:

9.septembrī plkst. 16.30 – 18 
16. septembrī plkst. 16.30 – 18 
23. septembrī plkst. 16.30. – 18

Semināra dalībnieki tiks iesaistīti dažādās neformālās aktivitātēs, varēs uzdot sevi interesējošus jautājumus par studijām un studentu ikdienas dzīvi. 

Semināri nav savstarpēji saistīti, un dalība tajos ir brīvprātīga. Interesenti var piedalīties vienā vai vairākos semināros pēc izvēles. Pieteikties semināriem var līdz to norises dienai, aizpildot elektronisko anketu.

Papildu informācija: karjera@rtu.lv

07.09.2016

No 12. līdz 16. septembrim Rīgā notiks gadskārtējais Latvijas arhitektūras skolu plenērs.

Plenēra programma

Šogad Latvijas arhitektūras skolu studenti tiek aicināti pētīt, analizēt un domāt par Rīgas ziemeļu vārtu tēmu.

Ostai pārceļoties tuvāk Rīgas jūras līcim, bijušās rūpnieciskās teritorijas iegūst laicīgas aprises. Šai ziņā izņēmums nav arī Ķīpsala. Jaunās apbūves tepiķis pakāpeniski izplešas arvien tālāk no vēsturiskā un visai drīz sasniegs tās tālāko ziemeļu punktu. Telpiski iezīmējot šo īpašo vietu pilsētas attīstības plānā, ir pienācis laiks noskaidrot tās nozīmi kopējā pilsētas ainavā, īpaši, iebraucot Rīgā pa Daugavu. Iespējamie varianti – vietējas nozīmes akcents, pilsētas vārti vai abu funkciju apvienojums.

Savus risinājumus attīstības scenārijiem būs iespēja piedāvāt šā gada plenēra dalībniekiem.

Piecu dienu ilgajā plenērā dalībnieku apvienos spēkus darba grupās, izvērtēs novietnes potenciālu gan no pilsētbūvnieciskā, sociālā, ekoloģiskā un ainaviskā viedokļa un izstrādās savus teritorijas attīstības priekšlikumus.

Plenērā aicināti piedalīties studenti no Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras katedras, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Arhitektūras un būvniecības katedras un RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes.

Plenēru rīko arhitektu birojs «Nams» sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību un žurnālu «Latvijas Architektūra».

E-pasts pieteikumiem un sīkākai informācijai: nams@nams.arch.lv

Ieskats agrāk notikušajos Latvijas arhitektūras skolu plenēros

 

01.09.2016

15. septembrī plkst. 18 Žaņa Lipkes memoriāla telpās (Mazais Balasta dambis 9) notiks diskusija ar arhitekti Zaigu Gaili sarunu ciklā «Atmiņas par nākotnes brīvību».

Goethe-Institut Riga sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu un Ģertrūdes ielas teātris turpina vasarā uzsākto diskusiju ciklu par aktuāliem jautājumiem Latvijas 20.gs. otrās puses pretrunu un konfliktu pilnajā telpā.

Sarunu ar arhitekti Zaigu Gaili vadīs Deniss Hanovs un Lolita Tomsone.

Arhitekte runās par brīvību kā dinamisku, nepastāvīgu, riskantu telpu, kurā indivīds var būt brīvs, jo brīvība ir gribas akts, spēja saglabāt un pasargāt nepieciešamību būt brīvam. 

Traumatiskā pieredze okupācijas laikā, daudzējādas nebrīvības un apspiešanas formas, ko pieredzēja visi Latvijas iedzīvotāji, nereti veidoja vēlmi būt brīvam pat tad, kad juridiski, politiski un ikdienas dzīvē šī brīvība bija nesasniedzama. Kā būt brīvam apstākļos, kad brīvība ir bīstama? Kā veidot savu individuālo brīvības telpu situācijā, kad vara apspiež tekstus, vārdus un domas?

Šie un vairāki citi jautājumi kļuva par impulsu septembra sarunai, kas top diskusiju ciklā «Atmiņas par nākotnes brīvību», kuru rīkojam projekta «Tavas atmiņas Latvijas nākotnei» ietvaros. Debašu mērķis ir sekmēt jauniešu kritisko domāšanu par brīvību kā iespēju līdzdalībai un atbildībai sabiedrībā. Sarunas ir arī atmiņas par posmu, kad 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā Latvijas sabiedrībā tapa jaunas vīzijas par brīvu personību. Izcili viesi - mākslinieki, rakstnieki un politiķi dalīsies ar jaunajiem klausītājiem savas pārdomas par riskiem šodienas brīvībai.

Diskusijas pamatideja ir dialogs ar klausītājiem. Visi laipni aicināti iesaistīties Zaigas stāstījumā ar komentāriem un jautājumiem.

Projektu atbalsta Vācijas Ārlietu ministrija un Goethe-Institut Riga

01.09.2016

7. un 14. septembrī Rīgas Sv. Pētera baznīcā notiks bezmaksas atvērtās lekcijas par dažādiem Rīgas pieminekļiem.

Lektors Gunārs Armanis 7. septembrī no plkst. 18 līdz 19.30 stāstīs par Raiņa, Jana Rozentāla un Andreja Pupura pieminekļiem, bet  14.septembra lekcijā apskatīs tēmu «Rīgas pilsētas vēsture pieminekļos».

Lekcijas organizē aģentūra «Rīgas pieminekļu aģentūra» un 13.gadsimta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Sv. Pētera baznīcas pārvalde un tās ir daļa no projekta «Kultūras piemineklī par pieminekļiem». Lekciju norisi finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Vietu skaits lekciju apmeklējumam ir ierobežots, tāpēc interesenti lūgti iepriekš pieteikties, sūtot e-pastu uz adresi: daina.perkone@riga.lv

31.08.2016

No 28. septembra. līdz 1. oktobrim aicinām apmeklēt Jauno mediju kultūras centra RIXC rīkoto mākslas un zinātnes festivālu un konferenci «Open Fields».

Pieciem RTU APF studentiem un mācībspēkiem ir iespēja konferenci apmeklēt bez maksas.

Konference notiks Nacionālajā bibliotēkā no 29. septembra līdz 1. oktobrim. Tās dalībnieki diskutēs par mākslu kā pētniecību, mākslas mainīgo lomu sabiedrībā, tās transformējošo potenciālu un sadarbību ar zinātni.

Konferences atklāšanā 29. septembrī plkst. 17 ar lekciju par digitālo mākslu postmediju laikmetā un laikmetīgās mākslas kontekstā sniegs kuratore Kristiāne Pola (Christiane Paul). Viņa ir profesore Ņujorkas pētniecības universitātē «The New School» un jauno mediju mākslas izstāžu kuratore Vitnejas Amerikāņu mākslas muzejā. K. Pola ir arī autore grāmatām «Digital Art» (MIT, 2008) un nesen iznākušajai grāmatai «A Companion to Digital Art» (MIT, 2016), kas šogad ieguva balvu par ieguldījumu digitālās mākslas rakstniecībā.

Otrs vieslektors – Jusi Parika (Jussi PARIKKA) ir mediju teorētiķis, rakstnieks un tehnoloģiju kultūras un estētikas profesors Vinčesteras mākslas skolā (Sauthemptonas universitāte), Lielbritānijā. Ieguvis doktora grādus kultūras vēsturēs Turku universitātē, Somijā, kur viņš ir arī digitālās kultūras teorijas docents.

Konferences noslēgumā, 1. oktobrī, ar lekciju par mākslu un zinātni uzstāsies Monika Bello (Monica BELLO), kuratore, pētniece un Šveices zinātnes centra CERN mākslas programmas «Arts@CERN» vadītāja.

Kopumā konferencē piedalīsies 100 dalībnieki no 30 valstīm, pārstāvot vairāk kā 60 mākslas organizācijas, muzejus, universitātes, tai skaitā Alto universitāti (Somija), Viļņas Mākslas akadēmiju (Lietuva), Igaunijas Mākslas akadēmiju, Stenforda universitāti (ASV), Kembridžas universitāti (UK), Londonas Mākslas universitāti, LU Cietvielu fizikas institūtu (Latvija), Bāzeles Mākslas un dizaina akadēmiju (Šveice), Veimāras Bauhaus universitāti (Vācija), Kopenhāgenas IT universitāti (Dānija), Palermo universitāti (Itālijā), Vale do São Francisco federālā universitāti (Brazīlija), Austrālijas Nacionālā universitāti, Honkongas Pilsētas universitāti u.c. RIXC festivāla konferences akadēmiskie partneri ir Liepājas universitāte, RISEBA Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola un Latvijas Mākslas akadēmija.

«Open Fields» konferenci papildinās vairākas izstādes. No 30. septembra līdz 2. novembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālēs būs apskatāmi ap 25 mākslinieku un dizaineru mākslas darbi, kas izaicina mūsu priekšstatus par mākslu un laikmetīgo estētiku, kombinē dažādus medijus, zināšanas un pētījumu laukus, kā arī interpretē un vizualizē zinātniskus, sociālus un kultūras datus jaunā un jēgpilnā veidā. Divas izstādes, kas notiks RIXC Galerijā un Arhitektūras un mediju centrā H2O 6. Festivāla priekšvakarā, 28. septembrī, plkst. 18, RIXC galerijā, 11. Novembra krastmalā 35, tiks atklāta austrāliešu-austriešu mākslinieku apvienības «Time's Up» izstāde «Turntona, mazpilsēta pie jūras».

Pasākumu kuplinās arī performanču programmu «Jaunās skaņas dienas», kas plānota 30. oktobrī plkst. 21 Arhitektūras un mediju centrā H2O 6.

Sīkāka informācija, pasākuma norises laiki un vietas.

RTU APF studenti un mācībspēki, kas vēlas iegūt bezmaksas ieejas karti konferencē, aicināti līdz 22. septembrim pieteikties pie Ingunas Dumberes Ķīpsalas ielā 6-416 (e-pasts: inguna.dumbere@rtu.lv; tālrunis: 67089116).

31.08.2016

RTU Attīstības fonds aicina pieteikties SIA “CMB” izsludinātajai praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas četras ikmēneša stipendijas 250 eiro apmērā laika posmā no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada martam, kopā 6 mēnešiem praktisko iemaņu papildināšanai (prakse 40 stundas nedēļā) stipendijas finansētāja uzņēmumā šādās pozīcijās:

 • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Būvinženiera palīga amatā;
 • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Arhitekta palīga amatā;
 • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Vides inženiera palīga amatā;
 • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Energoauditora palīga amatā.

Uz stipendiju var pretendēt RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes,  Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes studenti, sākot no 2. kursa, kā arī absolventi, kuri augstskolu absolvējuši 2015. vai 2016. gadā.

Pieteikšanās termiņš: 2016. gada 4. septembrim (ieskaitot)

Vairāk par pieteikšanos lasi RTU Attīstības fonda mājaslapā sadaļā stipendijas un balvas.

 

23.08.2016

Aicinām pieteikt dalību RTU 57. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā Arhitektūra and pilsētplānošana 2016. gada 13. un 14. oktobrī, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6.

Konferences mērķis

Veicināt akadēmisko diskusiju par aktuāliem arhitektūras un pilsētvides veidošanas jautājumiem, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus.

Konferences tematiskie virzieni

 • Kultūras mantojuma aizsardzība un arhitektūras teorija;
 • Arhitektūras un pilsētplānošanas lokālas un globālas tendences;
 • Ilgtspējības aspekti pilsēttelpas veidošanā;
 • Universālais dizains.

Nosacījumi reģistracijai un kopsavilkumiem

Reģistrācijas formu un kopsavilkumu lūdzu sūtīt uz adresi:alisakorolova@gmail.com līdz 1. septembrim. Reģistrācijas un kopsavilkuma veidlapas:

Reģistrācijas forma

Kopsavilkuma veidlapa

Konferences dalībniekiem dalības maksa is EUR 80, ja maksājums tiek veikts līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta dalības maksa ir EUR 100. Maksājot konferences dienā konferences vietā - EUR 150. Dalības maksa nodrošina pieeju konferences darba sesijām, spirdzinājumus konferences starpbrīžos, pusdienas konferences norises vietā un konferences noslēguma vakariņas vienai personai.

Bezmaksas dalība ir pieejama RTU APF mācībspēkiem un studentiem, ka arī konferences klausītājiem. Šis statuss nodrošina pieeju konferences darba sesijām un spirdzinājumus konferences starpbrīžos.    

Dalības maksu lūdzu pārskaitīt:

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģ. nr. LV-90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija
Banka: VALSTS KASE
IBAN: LV46TREL915101S000000
SWIFT: TRELLV22

Maksājuma informācijā lūdzu norādīt: Architecture - 57th Conference

Konferences darba valoda ir angļu valoda

Publicēšanas iespējas

Konferences rakstus ir iespēja publicēt recenzētā RTU Zinātniskajā žurnālāArchitecture and Urban Planning (ISSN 1691-4333)http://www.degruyter.com/view/j/aup.  Publikācijas plānotas 2017. gadā. Reģistrētiem konferences dalībniekiem publikācija žurnālā ir bezmaksas. 

 Nozīmīgi datumi:

      1. septembris

Reģistrācija un kopsavilkumu iesūtīšana

      1. oktobris

Konferences rakstu iesūtīšana

    13. oktobris

RTU konferences sekcija Architecture and Urban Planning, konferences vakariņas

    14. oktobris

 RTU konferences plenārsēde

Kontakti:

Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras un pilsētplanošanas fakultāte
Ķipsalas iela 6, Riga LV-1048, Latvia
Alisa Koroļova
e-pasts: alisakorolova@gmail.com
tālr.: 26866511

15.08.2016

Ar divu telpisku instalāciju atklāšanu Cēsu vecā alus brūža teritorija noslēgusies gadskārtējā RTU Starptautiskā vasaras skola «Instant Summer School».

Šogad tapušās instalācijas ir lielākās vasaras skolas pastāvēšanas vēsturē. Tās tapušas divās radošajās darbnīcās.

Darbnīcas «Prototype» dalībnieki iedvesmojās no inženiera Imanta Priedīša atmiņu stāsta par darbu Cēsu alus brūzī, kā arī dažādos laika periodos tapušo celtņu materialitātes. Vides instalācija «Archive of Truth and Bluff» ir koka režģis, kas ved ceļojumā cauri brūža būvvēsturei uz tā iespējamo nākotni. Tā vainagojas ar terasi mākoņos, no kuras paveras skats uz Pils parku. Objekts tapis latviešu arhitektu Austra Mailīša un Andras Odumānes, kā arī viņu kolēģa no Japānas Reidži Kobajaši (Reiji Kobayashi) vadībā.

Foto: Kaspars Kursišs

Darbnīcā «Building Works Unit» tapis 13 metrus garš tilts «Night Train» — sliežu ceļš ar kustināmu vagonu, kas četrās dažādās pozīcijās kalpo atšķirīgām funkcijām un aktivizē telpu ap sevi. Tilta vienā galā atrodas galds, kas izmantojams būvsapulcēm, pusdienām vai saviesīgiem pasākumiem, bet otrā — pārkare ar skatu uz Pils parku. Pārvietojamais vagons kalpo gan kā skaņas, gan gaismas avots, lai akcentētu vienu no brūža simboliem — skursteni. Darbnīcas vadītāji ir Vīnē strādājošais latviešu arhitekts Niklāvs Paegle un viņa kolēģi no Londonas Tomass Randels–Peidžs (Thomas Randall–Page) un Teodors Molojs (Theodore Molloy).

Foto: Kaspars Kursišs

Vasaras skolā tapušās būves būs apskatāmas no 20. augusta līdz 18. septembrim starptautiskās mākslas biennāles «Eiropas jaunrade» laikā.

Vasaras skolas tēma šogad bija veltīta arhitektūras valodai, kurā, iedvesmojoties no «emoju» lietojuma pakāpeniskas ieviešanas konvencionālajā valodā, topošie arhitekti bija aicināti pētīt, sastādīt un uzlabot pēkšņas arhitektūras vārdu krājumu. Divu nedēļu garumā vasaras skolas dalībnieki meklēja atbildi uz jautājumu: «Vai arhitekti var rast jaunus veidus, kā komunicēt ar sabiedrību?»

RTU Starptautiskā vasaras skola jau piekto gadu norisinājās Cēsīs. Šogad tā notika no 23. jūlija līdz 6. augustam. Tajā piedalījās 28 dalībnieki no 17 valstīm. Tās īstenošanu atbalstīja: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Cēsu novada pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds, Vides risinājumu institūts, «Rotho Blaas», «Sarma & Norde», «Ķelmēni».

RTU Vasaras skolas Facebook lapa

11.08.2016

Pages