Aktualitātes

Rīgas Pilsētas arhitekta birojs un pilsētvides producentu apvienība „Mantra” aicina gidus un citus interesentus apmeklēt seminārus par Rīgas publiskajām un dabas telpām.
 
Tēmas:
15. marts 18:00 „Rīgas laukumi un skvēri” 
22. marts 18:00 „Ceļojums Rīgas ūdeņu vēsturē un attīstībā” 
29. marts 18:30 „Ieskats Rīgas dārzu un parku vēsturiskajā ainavā” 
 
Semināri notiek: trešdienās Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11
Ilgums: līdz divām stundām
Ieeja bez maksas
Pieteikties var šeit.
Pieteikšanās: līdz 12. martam. Vietu skaits ierobežots!

07.03.2017

Beļģijas franču kopiena piedāvā Latvijas augstskolu studentiem trīs stipendijas dalībai franču valodas vasaras kursos, kas notiks no 15. jūlija līdz 4. augustam Briseles Brīvajā universitātē. 

Vairāk informācijas: ?d=Lettonie.pdf

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa: ?d=Formulaire_t_2017.doc
 2. Curriculum Vitae un motivācijas vēstule.
 3. Bakalaura vai maģistra diploma un tā pielikuma kopijas (apstiprināt nevajag). Ja diploms vēl nav saņemts, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts.

Dokumentiem jābūt angļu vai franču valodā. Ja CV un motivācijas vēstule ir franču valodā, tad nepieciešams tos iesniegt arī latviešu valodā paša studenta tulkojumā.

Pieteikšanās termiņš ir 2017. gada 27. marts.

Dokumenti divos eksemplāros jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Vairāk informācijas pa tālruni: 67814331 vai e-pastu: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Ja aģentūra saņems vairāk iesniegumu nekā piedāvāto stipendiju skaits, tiks rīkotas pārrunas ar stipendiju kandidātiem. Par pārrunu laiku  kandidāti tiks informēti atsevišķi e-vēstulē vai pa telefonu.

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību, no vienas puses, un Valonijas-Briseles federācijas un Valonijas valdību, no otras puses, darba programmu 2014.–2016. gadam, kas ir spēkā līdz jaunas programmas parakstīšanai.

22.02.2017

Interesenti līdz 20. martam var pieteikties Korejas Republikas valdības stipendijām, lai studētu maģistra vai doktora studiju programmās vai veiktu pētniecības darbu Korejas Republikā.

Pirms iesnieguma stipendijas saņemšanai sagatavošanas aicinām iepazīties ar stipendiju programmas vadlīnijām. Nepilnīgi iesniegumi vai tie, kas tiks saņemti pēc 20.marta (arī tie, kas sūtīti pa pastu), netiks izskatīti.

Aizpildīta iesnieguma veidlapa kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedzama klātienē, ierodoties Korejas Republikas vēstniecībā Rīgā, Jura Alunāna ielā 2, Rīgā, LV-1010 vai arī nosūtot iesnieguma veidlapu kopā ar dokumentiem uz šo adresi pa pastu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iesakām caurskatīt dokumentu, kurā apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja tajā nav sniegta atbilde uz Jūs interesējošo jautājumu, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: koremb.lv@gmail.com.

Visu nepieciešamo meklējiet šeit:

  • Korejas valdības stipendiju programmas vadlīnijas: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
  • Iesniedzamo dokumentu veidlapas: ?d=2017_KGSP_G_Application_Forms.docx (EN);
  • Biežāk uzdotie jautājumi: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
  • www.studyinkorea.go.kr
22.02.2017

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam sešas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts angļu valodā: ?d=Pieteiksanas_nosacijumi_un_iesniedzamo_dokumentu_saraksts_ENG.pdf 

Augstskolu saraksts, kuras uzņem ārzemju studentus, un plašāka informācija par ĶTR valdības stipendiju (Chinese Government Scholarship – Bilateral Programme)www.csc.edu.cn/studyinchina.

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) līdz 15. martam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Tā jāaizpilda tiešsaistē (http://www.csc.edu.cn/studyinchina/, sadaļa „Application Online for International Students”), pēc tam tā jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281. “Program Category” ir “Type A”. Instrukcija par pieteikšanos tiešsaistē: ?d=Tiessaistes_registracijas_instrukcija.pdf
 2. Augstskolas diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina augstskola vai notārs). Diplomu kopijām jābūt ar apstiprinājuma zīmogu, apstiprinātāja parakstu un datumu. Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, jāapstiprina arī tulkojums. Ja diplomu pretendents saņems tikai šī gada jūnijā vai citā gadā, jāiesniedz augstskolas izsniegta izziņa, kas apstiprina studenta statusu, un atzīmju izraksts angļu valodā;
 3. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – vismaz 200, 500 vai 800 vārdu atkarībā no studiju līmeņa;
 4. Divas augstskolas pasniedzēju (vēlams, profesoru vai asociēto profesoru) ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā;
 5. Medicīnas izziņas kopija. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā, ja kandidātam tiks piešķirta stipendija. Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus. Veidlapa šeit: ?d=Arsta_veidlapa.pdf
 6. Vēstule no Ķīnas augstskolas, kas apliecina, ka students ir/tiks uzņemts augstskolā (ja tāda vēstule ir). Ja kandidāts vēlas studēt kādā noteiktā augstskolā, šāda vēstule ir nepieciešama;
 7. Spēkā esošs HSK sertifikāts (der 2 gadus), ja tāds ir;
 8. Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Iesniedzamie dokumenti jāsakārto minētajā secībā.

Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros (viens oriģināls un divas tā kopijas). Kopiju eksemplāriem papildu apstiprinājumi nav nepieciešami.

Dokumenti jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Laikā no 20. līdz 24. martam (datums tiks paziņots katram kandidātam atsevišķi, vienojoties par ierašanās laiku) VIAA notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Pārrunās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā pārstāvji.

Kandidātu vērtēšanas kritēriji:

 • kandidāta motivācija;
 • līdzšinējā pieredze saistībā ar ķīniešu valodu un Ķīnu;
 • kandidāta statuss (akadēmiskais personāls, doktora, maģistra, bakalaura studiju programmas students);
 • kandidāta sekmes augstskolā (izņemot akadēmisko personālu);
 • pārrunas.

Vairāk informācijas: e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814331.

 

20.02.2017

No 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8, notiks starptautiskajā izglītības izstādē «Skola 2017».

Trīs izstādes «Skola 2017» dienās RTU studenti dalīsies pieredzē par RTU studiju norisi, praksi, ārpusstudijām, kā arī palīdzēs interesentiem izvēlēties piemērotāko studiju programmu kādā no deviņām RTU fakultātēm, četrām filiālēm Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī, Rīgas Biznesa skolā, kā arī Neklātienes un vakara studiju departamentā. Izstādē apmeklētāji varēs iztaujāt arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus un skolotājus par skolas mācību programmu un iestāšanās nosacījumiem, kā arī vērot RTU studentu sagatavotos eksperimentus un līdzdarboties tajos.

RTU stendā būs apskatāmi un aptaustāmi vairāki RTU Dizaina fabrikā studentu radīti prototipi, piemēram, futūristiskais elektrovelosipēds «Boa», mobilo telefonu bezvadu uzlādes stacija izmantošanai publiskās vietās «Cozy Cell», kā arī stilīgais rakstāmrīku organizators «Quube», kas veidots no Latvijas saplākšņa ar dabai draudzīgu pārklājumu.

Apmeklētāji varēs piedalīties modulāro sintezatoru ražotāja «Erica Synths» sarūpētajā darbnīcā un pārliecināties, ka matemātikas, fizikas un citu eksakto priekšmetu zināšanas noder arī mūzikas radīšanas procesā.

Tie, kuri vēlēsies apgūt lodēšanas pamatus, tiks gaidīti RTU «Latvenergo» radošās laboratorijas stendā, kurā studenti palīdzēs izprast, kā veidojamas elektriskās shēmas, un iedvesmos ar stāstiem par tehnoloģisko ideju īstenošanas iespējām pašu spēkiem.

RTU Cēsu filiāle izstādes apmeklētājiem piedāvās programmēt viedo māju vai savu mājaslapu un iepazīstinās ar jaunizveidoto studiju programmu «Datorsistēmas» — pirmo studiju programmu Latvijā, kas specializējas mobilo aplikāciju izveidē.

Azartiskākie jaunieši aicināti uzkavēties RTU stendā, lai noskatītos RTU Robotikas kluba demonstrētās robotu cīņas ringā. Drosmīgākie varēs arī paši kļūt par sacensību dalībniekiem. Izstādē būs apskatāmi arī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes zinātnieku izveidotie jaunie materiāli medicīnā izmantojamiem implantiem.

RTU stendā būs gaidīts ikviens, kurš jūt aicinājumu izgudrot un radīt ko jaunu vai uzlabot jau esošo.

20.02.2017

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde aicina interesentu komandas pieteikties konstruēšanas sacensībām «Vafeļu inženieris 7», kas notiks 16. martā plkst. 16.30 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8.

Sacensībām var pieteikties visi interesenti – studenti, skolēni, uzņēmumu pārstāvji un citi, kuri vēlas pārbaudīt savas prasmes vafeļu objektu konstruēšanā. Lai piedalītos sacensībās, jāveido komanda trīs cilvēku sastāvā. Sacensību dalībniekiem no sešām A4 izmēra vafeļu plāksnēm un 100 g šokolādes būs jāuzbūvē visaugstākais tornis vai interesantākais dizaina objekts. Kategorijā «Augstākais tornis» jābūvē pēc iespējas augsts tornis, kura augšpusē jāizveido platforma 250 ml skārdenes novietošanai. Kategorijā «Dizaina objekts» no vafeļu plāksnēm un šokolādes jāizveido radošs darbs – dizaina objekts, kas atspoguļotu sacensību organizatoru definēto tematu, ko paziņos sacensību dienā, dalībniekiem sākot darbu. 

Darbu konstruēšanai atvēlētas trīs stundas – no plkst. 17 līdz 20. Pēc plkst. 20 sāksies darbu vērtēšana. Kategorijas «Augstākais tornis» uzvarētājam balvā būs iespēja doties ekskursijā uz UPB ražotnēm un objektiem Zviedrijā. 

Sacensībām var pieteikties līdz 14. martam plkst. 23.59.

Sacensības notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8, 3. konferenču zālē.

Konkursa nolikums.

Pieteikšanās

20.02.2017

Aicinām studentus pieteikties Erasmus+ stipendijām apmaiņas studijām un praksei.

Stipendijas domātas daļējai izdevumu segšanai, atrodoties apmaiņas studijās vai praksē kādā no Eiropas valstīm.

Erasmus+ mobilitāte iespējama visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos. Erasmus+ stipendijām aicināti pieteikties arī RTU filiāļu studenti. Pieteikties stipendijai var jau pēc 1. sesijas; nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6,0), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī precīzi formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņi:  

 • 2017. gada 22. februāris (apmaiņas studijām 2017./2018. gada rudens semestrī);
 • 2017. gada 31. marts (praksei no 2017. gada jūnija).

Lai informētu RTU studentus par Erasmus+ programmas iespējām, formalitātēm un iepriekšējo semestru studentu pieredzi, notiks informatīvi pasākumi Kaļķu ielā 1, 301. telpā:

 • 7. februārī (otrdien) plkst. 16–17;
 • 14. februārī (otrdien) plkst. 17–18.

Pasākumi angļu valodā ārvalstu pilna laika studentiem notiks:

 • 7. februārī (otrdien) plkst. 17–18; 
 • 14. februārī (otrdien) plkst. 16–17.

Aicinām iepazīties ar informāciju par Erasmus+ programmu un pieteikšanos stipendijām www.rtu.lv/erasmus sadaļā «Erasmus+ mobilitāte uz programmas valstīm». 

Jautājumus adresējiet Erasmus+ izbraucošo studentu koordinatorei: evita.miscuka@rtu.lv; 67089314, Kaļķu 1-302.

15.02.2017

Līdz 1. martam var iesniegt pieteikumus studiju stipendijām, ko katru gadu sadarbībā ar „Vītolu fondu” piešķir apdrošināšanas sabiedrība ERGO.

Šīs stipendijas tiek piešķirtas kā atbalsts studiju gaitās tiem aktīvajiem un centīgajiem jauniešiem, kuri palikuši bez vecāku gādības un tādēļ var zaudēt iespēju pilnvērtīgi pievērsties studijām.

Apritējuši jau 15 gadi, kopš ERGO piešķir šīs stipendijas, un šajā laikā atbalstīti 69 studējošie gan bakalaura, gan maģistra programmās. Apdrošināšanas kompānija ERGO līdz šim stipendijām ziedojusi vairāk nekā 200 000 eiro, nodrošinot, ka stipendiāti visu studiju laiku ik mēnesi saņem 150 eiro kā atbalstu augstākās izglītības iegūšanai.

„Mēs turpinām ERGO stipendiju programmu, jo redzam, ka tai ir būtiska nozīme to jauniešu dzīvē, kuri, lai gan saskārušies ar skarbo likteni – vecāku atbalsta zaudējumu, ir neatlaidīgi un izvēlējušies tiekties uz izaugsmi un mācīties. Stipendija viņiem ir atbalsts ikdienas gaitās vai papildu finansējums studiju izdevumu segšanai. Priecājamies, ka daudzi no viņiem gūst lieliskus panākumus savā turpmākajā dzīvē un karjerā, gan esot starp labākajiem savās augstskolās, gan gūstot panākumus darba dzīvē,” stāsta Ingrīda Ķirse, ERGO valdes locekle Baltijas valstīs.

Pašlaik stipendiju saņem 17 jaunieši, kuri studē Latvijas augstskolās, tostarp Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Liepājas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Universitātē, Ventspils Augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē dažādās jomās, apgūstot sociālās zinātnes, biznesa vadību, humanitārās zinātnes, datorzinātnes, medicīnu un citas jomas. Šie jaunieši nāk no dažādām Latvijas vietām, t.sk. no Gulbenes, Kuldīgas, Daugavpils, Jelgavas, Siguldas, Rīgas u.c.

ERGO stipendijas piešķir sadarbībā ar nodibinājumu „Vītolu fonds”, un to mērķis ir atbalstīt bāreņus, kuri palikuši bez abiem vai kāda no vecākiem un kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk. Galvenie kritēriji stipendijas piešķiršanai ir labas sekmes, aktīva sabiedriskā darbība, kā arī patiesa vēlme studēt. Liela nozīme vērtēšanas procesā ir jauniešu rakstītajai motivācijas vēstulei, pēc kuras iespējams vērtēt viņu pasaules redzējumu un attieksmi pret dzīvi.

ERGO stipendijai var pieteikties valsts apgādībā esoši bāreņi, kuri uzņemti kādā no Latvijas augstskolām pilna laika studiju programmā. Uz atbalstu var pretendēt ne vien pirmo, bet arī vecāku kursu studenti, kā arī topošie maģistranti jebkurā studiju programmā.

Vairāk informācijas par pieteikšanos stipendijām: www.vitolufonds.lv

Papildu informācijai:

Inese Kronberga
ERGO komunikācijas vadītāja
Tālrunis: 67081941; mob.t. 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@ergo.lv

11.02.2017

17. februārī plkst. 17 APF  notiks bakalaura akadēmiskās studiju programmas "Arhitektūra" absolventu izlaidums.

Izlaidumu svinēsim Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā zīmētavā.

Aicinām absolventu draugus, radus, kolēģus un atbalstītājus ar savu klātbūtni kuplināt šo pasākumu!

10.02.2017

17. februārī Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē viesosies kolēģi no Maskavas Arhitektūras institūta  (Valsts akadēmijas) rektora profesora Dmitrija Švidkovska vadībā.

Profesors Švidovskis, viņa palīdze Natālija Šmeļeva un Arhitektūras vēstures un pilsētbūvniecības katedras profesore Jūlija Revzina  Latvijā ieradīsies Krievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras delegācijas sastāvā. Delegācijas vizīti organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

No 15. līdz 17. februārim viesiem no Krievijas plānotas vairākas tikšanās gan ar uzņēmējiem, gan augstskolu pārstāvjiem un zinātniekiem.

Profesors Uģis Bratuškins un profesore Sandra Treija ar kolēģiem no Maskavas pārrunās iespējamo sadarbību RTU APF un Maskavas Arhitektūras institūta starpā un iepazīstinās viesus ar diplomprojektu izstādi «29 arhitekti». 

09.02.2017

Pages