Aktualitātes

Aicinām skolēnus, kuri plāno studēt RTU piedāvātajās studiju programmās: «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģijas un dizains» un «Industriālais dizains», pirms iestājeksāmena zīmēšanā apmeklēt bezmaksas konsultācijas.

 
Konsultācijas notiks 5., 6. un 7. jūlijā Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā, zīmētavā.
 
«Arhitektūras» programmas reflektantus gaidīsim no plkst. 11 līdz 13.
 
«Materiālu tehnoloģijas un dizaina» un «Industriālā dizaina» programmu reflektantiem konsultācijas notiks no plkst. 13.30 līdz 15.
 
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
05.06.2017

19. maijā, plkst. 12 RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, tiks atklāta Arhitektūras fakultātes (AF) Tēlotājas mākslas katedras vadītājas docentes Anitas Melderes gleznu izstādes «Kaut kur redzēts». 

17.05.2017

Japānas vēstniecība aicina studentus un jauniešus no Latvijas pieteikties Japānas valdības (Monbukagakusho) četru veidu stipendiju programmās: pētniecības, augstākās izglītības, tehniskās izglītības un profesionālās izglītības. 

1. Pētniecība (Research Students)

Pusotru gadu ilgā stipendija piedāvā veikt pētījumu par paša izvēlētu tēmu kādā no Japānas universitātēm; pirmie 6 mēneši paredzēti japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem pēc 1983. gada 2. aprīļa, jābūt pabeigtai augstākajai izglītībai, kā arī var pieteikties augstskolas pēdējā kursa studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto testi angļu un japāņu valodā. Japāņu valodas zināšanas nav obligātas.

2. Augstākā izglītība (Undergraduate Students) 

Piecu gadu stipendija piedāvā iegūt augstāko izglītību augstskolā Japānā; pirmais gads paredzēts japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem laikā no 1996. gada 2.aprīļa līdz 2001. gada 1. aprīlim, jābūt pabeigtai vidējai izglītībai, kā arī var pieteikties vidusskolas pēdējo klašu skolnieki un augstskolu studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto pārbaudes testi angļu valodā, japāņu valodā, matemātikā un citos priekšmetos, atkarībā no izvēlētās studiju jomas.

3. Tehniskā izglītība (College of Technology Students)

Četru gadu stipendija piedāvā iegūt tehnisko izglītību koledžā Japānā (piemēram, elektrotehnikas, mehāniskās inženierijas, materiālu inženierijas, jūras inženierijas, arhitektūras un civilās inženierijas jomā); pirmais gads paredzēts japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem laikā no 1996. gada 2.aprīļa līdz 2001. gada 1. aprīlim, var pieteikties vidusskolas pēdējo klašu skolnieki un augstskolu studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto pārbaudes testi angļu valodā, japāņu valodā, matemātikā un ķīmijā vai fizikā, atkarībā no izvēlētās studiju jomas.

4. Profesionālā izglītība Japānā (Specialized Training College Students)

Trīs gadu stipendija piedāvā iegūt profesionālo izglītību koledžā Japānā (piemēram, pavārmākslas, pedagoģijas, uzņēmējdarbības, tūrisma, mākslas, mūzikas jomā); pirmais gads paredzēts japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem laikā no 1996. gada 2.aprīļa līdz 2001. gada 1. aprīlim, jābūt pabeigtai vidējai izglītībai, var pieteikties arī vidusskolas pēdējo klašu skolnieki un augstskolu studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto pārbaudes testi angļu valodā, japāņu valodā un matemātikā.

Stipendijas ietver transporta izdevumus uz un no Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 2. jūnijs.

Pārbaudes testi pētniecības stipendijas kandidātiem plānoti 2017. gada 14. jūnijā. Pārbaudes testi augstākās izglītības, tehniskās izglītības un profesionālās izglītības stipendiju kandidātiem plānoti 2017. gada 15. jūnijā.

Atlases 2. kārta – intervija – plānota 2017. gada 28. jūnijā.

Papildu informācija un pieteikuma anketas pieejamas Japānas vēstniecības mājaslapā un Japānas vēstniecībā Rīgā, Vesetas ielā 7.

Pieņemšanas laiks darba dienās: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:30
Tālrunis saziņai: 67812001, e-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp  

08.05.2017

2017. gada 13. un 14. oktobrī RTU Arhitektūras fakultātē notiks RTU 58. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra and pilsētplānošana. Aicinām kolēģus pieteikt savu dalību konferencē līdz 22. jūnijam!

Konferences mērķis ir veicināt akadēmisko diskusiju par aktuāliem arhitektūras un pilsētvides veidošanas jautājumiem, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus.

Konferences tematiskie virzieni

  • Kultūras mantojuma aizsardzība un arhitektūras teorija;
  • Arhitektūras un pilsētplānošanas lokālas un globālas tendences;
  • Ilgtspējības aspekti pilsēttelpas veidošanā.

Nosacījumi reģistracijai un kopsavilkumiem

Reģistrācijas forma jāaizpilda un kopsavilkums līdz 22. jūnijam jānosūta uz adresi: alisakorolova@gmail.com.

Konferences dalībniekiem dalības maksa is EUR 80, ja maksājums tiek veikts līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta dalības maksa ir EUR 100. Maksājot konferences dienā konferences vietā - EUR 150. Dalības maksa nodrošina pieeju konferences darba sesijām, spirdzinājumus konferences starpbrīžos, pusdienas konferences norises vietā un konferences noslēguma vakariņas vienai personai.

Bezmaksas dalība ir pieejama RTU AF mācībspēkiem un studentiem, kā arī konferences klausītājiem. Šis statuss nodrošina pieeju konferences darba sesijām un spirdzinājumus konferences starpbrīžos.    

Dalības maksu lūdzu pārskaitīt:
Rīgas Tehniskā universitāte
VAT Reg. No. LV-90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija
Banka: VALSTS KASE

IBAN: LV46TREL915101S000000

SWIFT: TRELLV22

Maksājuma informācijā lūdzu norādīt: Architecture – 58 th Conference

Konferences darba valoda ir angļu valoda.

Publicēšanas iespējas

Konferences rakstus ir iespēja publicēt recenzētā RTU Zinātniskajā žurnālā Architecture and Urban Planning (ISSN 1691-4333).  Publikācijas plānotas 2017. un 2018. gadā. Reģistrētiem konferences dalībniekiem publikācija žurnālā ir bezmaksas. 

 Svarīgi datumi:

22. jūnijs

Reģistrācija un kopsavilkumu iesūtīšana

7. jūlijs

Dalības akceptēšana

15. septembris

Konferences rakstu iesūtīšana

13. oktobris

RTU konferences sekcija Architecture and Urban Planning, konferences vakariņas

14. oktobris

 RTU konferences plenārsēde

Kontakti:

Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvia
Alisa Koroļova
e-pasts: alisakorolova@gmail.com
tālrunis: 26866511

03.05.2017

No 26. jūlija līdz 5. augustam Rīgā notiks starptautiska vasaras skola «The Big Reset on Neighbourhood Design. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods».

To organizē RTU Arhitektūras fakultāte sadarbībā ar kolēģiem no Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Portugāles, Turcijas un Vācijas.

Starptautiskā vasaras universitāte iecerēta kā radoša ideju ģenerēšanas laboratorija, kurā studenti universitātē apgūtās zināšanas var likt lietā reālu problēmsituāciju risināšanā. Topošie pilsētplānotāji, arhitekti, dizaineri strādās starpdisciplinārās un starptautiskās komandās. Viņu uzdevums būs izanalizēt esošo situāciju vairākās Rīgai svarīgās ūdensmalu tuvumā esošās apkaimēs ar bagātu vēsturi - Rīgas vēsturiskajā centrā, Ķīpsalā,Zunda kanāla krastos, Lucavsalā, un ieskicēt šo teritoriju attīstības scenārijus, piedāvājot konkrētus risinājumus, kā, iesaistot iedzīvotājus un sakārtojot infrastruktūru, pilnvērtīgi izmantot esošo teritoriju potenciālu un radīt kvalitatīvu dzīves telpu, saglabājot to savdabīgo identitāti un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Vasaras universitātes darbs noritēs angļu valodā. Programmā iekļautas teorētiskas un praktiskas nodarbības: lekcijas, diskusijas, mācību ekskursijas, objektu apsekojums un analīze. Lielāko daļu laika studenti pavadīs, radot Rīgas apkaimēs iedzīvināmus projektus.

Vasaras universitātes dalībnieki RTU un tās partneraugstskolu profesoru vadībā darba grupās (apmēram 10 dalībnieki katrā) iepazīsies ar Rīgas vēsturiskā centra, Zunda kanāla, Ķīpsalas un Lucavsalas vēsturisko attīstību, tradīcijām, lomu pilsētas kopējā ainavā, veiks šā brīža problēmu analīzi un piedāvās to iespējamos risinājumus un savus nākotnes scenārijus šīm apkaimēm.

Darba gaitā studenti savas idejas neformālās sarunās un diskusijās apspriedīs ar praktizējošiem arhitektiem un pilsētplānotājiem, sociologiem, antropologiem, ekonomistiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. 

Darba grupās tapušie Rīgas apkaimju attīstības projekti būs apskatāmi izstādē RTU APF telpās un fakultātes mājaslapā.

Līdz 15. maijam RTU AF studenti aicināti iesūtīt savus pieteikumus - pieteikuma anketas, CV un motivācijas vēstuli - dalībai šajā vasaras skolā. RTU studentiem dalības maksa nav jāmaksā.

Sīkāka informācija

02.05.2017
Latvijas jaunieši līdz 25 gadu vecumam var pieteikties Šrilankas valdības stipendijai, lai studētu bakalaura studiju programmā kādā no valsts universitātēm Šrilankā.
 
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 4. maijs. 
 
 
 
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar  Aiju Jakoviču, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālr.: 67814331.
27.04.2017

Ja vēlies uzzināt, ko RTU arhitektūras studenti ir izpētījuši un jaunu uzzinājuši par mājokļiem, pilsētvidi, gaismu, neformālo izglītību un daudz ko citu, nāc uz RTU Studentu zinātniskās konferences sekciju «Arhitektūra un pilsētplānošana»!

Konference notiks 28. aprīlī no plkst. 13 Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 433. telpā.

Konferences programma                                                   

13.00 – 13.10 Konferences atklāšana

13.10 – 14.00 Konferences ziņojumi I

  • Santa Freimane, maģ. 2. kurss

“Mājokļu pieejamība Rīgas 21.gs. daudzdzīvokļu ēku kompleksos”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

  • Hilda Treija, maģ. 2. kurss

“Koks mūsdienu interjerā Latvijā”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins   

  • Gints Sūna, maģ.  2. kurss

“Mūsdienu dievnamu arhitektūra Latvijā”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

14.00 – 14.20 Kafijas pauze

14.20 – 15.20 Konferences ziņojumi II

  • Luīze Marta Aizpurva, prof. arh. 1. kurss

“Gaisma pilsētvidē Latvijā”. Zinātniskā vadītāja lekt.I. Miķelsone

  • Kristīne Orleāne, prof. arh. 1. kurss

“Prefabrikācijas efektivitāte ēku projektēšanā”. Zinātniskā vadītāja lekt.I. Miķelsone

  • Madara Šadrina,  prof. arh. 1. kurss

“Tirdzniecības ēku telpiskā vide”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

  • Matijs Babris,  prof. arh. 1. kurss

“Neformālā izglītība arhitektūras studijās". Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

15.45. Konferences noslēgums

Jāņa Alkšņa balvas laureāta paziņošana

 

26.04.2017

Apsveicam AF Studentu pašpārvaldes vadītāju Matiju Babri ar ievēlēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdē!

 22. aprīlī LSA Domes sēdē tika ievēlēta apvienības jaunā valde, kā arī apstiprināts LSA biedra naudu un algu apmērs. LSA valdes sastāvā ir prezidents un četri valdes locekļi –viceprezidents, Akadēmiskā virziena vadītājs, Sociālā virziena vadītājs un Iekšējā virziena vadītājs.

Matijs Babris ar 21 balsi par ir ievēlēts par Sociālā virziena vadītāju. Matijs, vadot sociālo virzienu, plāno turpināt strādāt jau pie iesāktajiem darbiem, priekšplānā izceļot darbu pie kreditēšanas sistēmas uzlabošanas un studējošo kredītiem ar valsts galvojumu, kā arī strādāt pie sabiedriskā transporta maksas atvieglojuma un vides pieejamības jautājumiem personām ar invaliditāti.

Par LSA Viceprezidentu vienbalsīgi ievēlēts Sandis Kārkliņš no Latvijas Universitātes.

LSA Akadēmiskā virziena vadītāja amatā otro gadu pēc kārtas ievēlēts Arkādijs Zvaigzne no RTU Rīgas Biznesa skolas, kurš saņēma 22 LSA domnieku balsis.

LSA Iekšējo virzienu turpinās vadīt Dāvis Vēveris no Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

Saskaņā ar LSA statūtiem, tās valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji.

25.04.2017

No 20. līdz 22. aprīlim RTU delegācija viesojās Lvivas (Ukraina) Nacionālajā politehniskajā universitātē (NPU).

Foto galerija

RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis, AF dekāns Uģis Bratuškins un AF Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs Jānis Krastiņš, atsaucoties Latvijas Republikas Goda konsula Lvivā Volodimira Garculas uzaicinājumam, devās uz Lvivu, lai tiktos ar kolēģiem un parrunātu sadarbības veicināšanu starp  Latviju un Ukrainu izglītības un kultūras jomā.

Vizītes laikā RTU pāstāvji Lvivas NPU atklāja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas ceļojošo izstādi “Latvijas arhitektūra 19.-21. gadsimtā” un “Rīgas jūgendstila arhitektūra”.

Notika sarunas ar Lvivas NPU rektoru Juriju Bobalo, iepazīšanās ar arhitektūras studiju gaitu un rezultātiem, kā arī tikšanās ar mācībspēkiem un studentiem. Profesors Jānis Krastiņš nolasīja lekciju par Rīgas jūgendstila arhitektūras konsekvencēm Eiropas arhitektūras kontekstā, kā arī spilgtākajiem piemēriem.

Latvijas un Ukrainas sakaru veicināšanas vizītē piedalījās arī Rīgas pilsētas galvenais arhitekts Gvido Princis, kurš sniedza pārskatu par Rīgas attīstības aktualitātēm.

Latvijas pārstāvji  tiešraides pārraidē Lvivas televīzijā iepazīstināja skatītājus ar vizītes mērķiem un iezīmēja konkrētas nākamās sadarbības perspektīvas.

Vizīti atbalstīja Latvijas Republikas vēstniecība Ukrainā, un tās norisē aktīvi piedalījās arī Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns.

 

24.04.2017

2. maijā no plkst. 9 līdz 18 Vidzemes koncertzālē «Cēsis» notiks starpdisciplināra konference ar Latvijas un Austrijas, Somijas, Itālijas un Lielbritānijas arhitektu, rūpnieku, dizaineru, tehnologu, zinātnieku un amatnieku piedalīšanos par koku arhitektūrā, amatniecībā, dizainā.

RTU arhitektūras studenti, kas vēlas dzirdēt Latvijas koka nozaru iedvesmojošākos stāstus, uzzināt, kā iespējams apvienot dizainu, mākslu, ražošanu un amatnieku prasmes, aicināti līdz 28. aprīlim aizpildīt pieteikšanās anketu, lai bez maksas piedalītos šajā pasākumā.

Konferences rīko RTU Arhitektūras fakultāte. Konferencē tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un angļu valodā.

Konferences programma un sīkāka informācija par Koka dienām. 

13.04.2017

Pages