Aktualitātes

6. oktobrī - Pasaules arhitektūras dienā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina centra autori – arhitekti Ģirts Valeinis, Jānis Prusaks, Kristīne Krakope, Signe Zihelmane un inženieris Artis Silmanovičs saņēma 2014. gada balvu Rīgas arhitektūrā – «Par kompetenci un degsmi 21.gadsimta augstākās izglītības un pētniecības prasībām atbilstošas sabiedriskas būves izveidošanā».
«Šī gada būvju skatē kopā ar žūrijas ekspertiem īpaši apskatījām labākos piemērus pilsētas dzīvojamās vides ilgtspējas nodrošināšanā, pievēršot uzmanību tādiem pilsētvides raksturlielumiem kā energoefektivitāte, vides pieejamība un universālais dizains, novērtējot paveikto gan Rīgas vēsturiskajā centrā, gan apkaimēs un mikrorajonos. Īpašs gandarījums par jauno RTU Dizaina centru Ķīpsalā, kas kopš pagājušā mācību gada ir arī RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes jaunā mājvieta. Objekts neapšaubāmi demonstrē Rīgas arhitektūras skolas varējumu un, cerams, dos vērā ņemamu ieguldījumu topošo inženieru un radošo industriju speciālistu profesionālajā izaugsmē,» uzsvēra Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.
«Rīga ir tā vieta, kur daudzu arhitektu idejas tiek realizētas dzīvē. Katru gadu tiek radīti daudzi šādi objekti, kas padara pilsētu pievilcīgāku, un bez sadarbības ar privāto sektoru pilsētu nekad nevarēs padarīt tik skaistu, kāda tā ir šodien,» balvas pasniegšanas ceremonijā norādīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks.
Arhitektūras darbu skatei sākotnēji tika pieteikti vairāk nekā 70 objekti. Pieteiktos objektus vērtēja žūrijas eksperti, kas pārstāv gan Rīgas pilsētas arhitekta biroju, gan nozares nevalstiskās organizācijas, un izveidoja reģistru ar 35 dalībniekiem, kas tika virzīti tālākai izvērtēšanai. Tālākā vērtēšanas procesā vairākkārtējās ekspertu sanāksmēs tika diskutēts un klātienes vizītēs apmeklēti objekti, tiekoties gan ar būvju autoriem, gan pasūtītājiem. Pēc minētā izvērtēšanas procesa tika lemts par balvas pretendentu sarakstu, kuru šogad veido 13 būves. Gada balva tika piešķirta skatē par labāko atzītās būves autoram.
Arhitektūras sasniegumu skati organizē pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un partneriem. Dalībniekus – būves un to autorus – skatei varēja izvirzīt Rīgas pilsētas arhitekta birojs, valstiskās un nevalstiskās institūcijas un organizācijas, kā arī jebkura juridiska un fiziska persona.
Lai izceltu un popularizētu sasniegumus Rīgas arhitektūrā, sekmējot kvalitatīvas pilsētvides attīstību, un apzinātu arhitektu veikumu, kopš 2006.gada tiek organizēta jaunāko objektu skate. Tās mērķis – rosināt profesionālu diskusiju par vērtībām pilsētas arhitektūrā un kritērijiem kvalitatīvas pilsētvides novērtēšanā un veicināt sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas, ar to gan vairojot izpratni un līdzdalību, gan veidojot pieprasījumu pēc kvalitatīviem pakalpojumiem arhitektūras jomā.
 

06.10.2014

Pages