Aktualitātes

15. jūnijā, plkst. 10 notiks Arhitektu dārza atklāšana un seminārs par urbānās dārzkopības iniciatīvu izmantošanu pilsētvides revitalizācijas projektos Latvijā. 
 
Arhitektu dārzu veido dobes – ar augsni piepildītas masīvkoka apstādījuma konstrukcijas, kuras izvietotas uz RTU AF kāpnēm. Dārza konstrukcijas papildina masīvkoka soliņi, uz kuriem dārznieki un viesi varēs atpūsties. Dobju un soliņu radošā modelēšana notika 25. maijā, dārzu izveidoja un pirmos garšaugus un puķes iestādīja RTU AF studenti un pasniedzēji, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pārstāvjiem (ĢZZF), LU Sociālo zinātņu fakultātes studentiem un apstādījuma konstrukciju ražotājiem.
 
Atklāšanas pasākumā sagatavotajās dobēs tiks iestādīti garšaugu un citu kultūraugu stādi, kuri izaudzēti uz RTU AF palodzēm un LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra siltumnīcās. Pēc atklāšanas notiks seminārs par urbāno dārzkopību. Lai piedalītos pasākumā, lūgums iepriekš reģistrēties goo.gl/bJbix7.
 
Arhitektu dārza projekts tapis, sadarbojoties RTU AF un LU ĢZZF pārstāvjiem. Ideja izstrādāta, balstoties uz starptautisko pieredzi urbānās dārzkopības attīstībā un pateicoties kontaktiem, kas dibināti «COST Action TU1201» projekta ietvaros (plašāk par projektu www.urbanallotments.eu).
 
Urbānās dārzkopības iniciatīvu mērķis ir ar kompaktās dārzkopības palīdzību veicināt apkaimju zaļās teritorijas, tostarp pagalmu, atjaunošanu un daudzveidību, kā arī tās efektīvu izmantošanu. Dārzkopības iniciatīvas palīdz stiprināt apkaimes piederības sajūtas, veicina sociālo integrāciju, fiziskās aktivitātes, kā arī daudzveido brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kā papildu funkcija dārzam ir izglītošanas pasākumi bērniem un pieaugušajiem, šādā veidā gan atbalstot jaunās ģimenes, gan sniedzot mūžizglītības iespējas videi draudzīgas pilsētvides attīstības kontekstā. Urbānās dārzkopības projekti kā lielisks pilsētvides revitalizācijas rīks plaši tiek izmantots daudzās Eiropas pilsētās. 
 
Dārza dobes jeb koka konstrukcijas stādījumu veidošanai ir ražotas uzņēmumā «Easywood». Tas ir Latvijas uzņēmums, kas ražo masīvkoka detaļas un līmētas konstrukcijas kopš 2016. gada. Masīvkoka moduļi ir piemēroti viegli uzstādāmu visdažādāko izmēru apstādījumu vaļņu un puķu dobju izveidei gan laukos, gan pilsētvidē. 
09.06.2017

Aicinām skolēnus, kuri plāno studēt RTU piedāvātajās studiju programmās: «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģijas un dizains» un «Industriālais dizains», pirms iestājeksāmena zīmēšanā apmeklēt bezmaksas konsultācijas.

 
Konsultācijas notiks 5., 6. un 7. jūlijā Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā, zīmētavā.
 
«Arhitektūras» programmas reflektantus gaidīsim no plkst. 11 līdz 13.
 
«Materiālu tehnoloģijas un dizaina» un «Industriālā dizaina» programmu reflektantiem konsultācijas notiks no plkst. 13.30 līdz 15.
 
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
07.06.2017

2. jūnijā Madridē notika starptautiskā arhitektūras projektu studentu konkursa Multi Comfort House fināls, kurā godalgoto pirmo vietu un konkursa dalībnieku balsojuma simpātijas ieguva divas no trijām konkursā pārstāvētajām RTU Arhitektūras fakultātes studentu komandām.

 
Uz konkursa fināla kārtu Spānijā devas trīs RTU AF studentu komandas, kuru darbi bija atzīti par labākajiem konkursa nacionālajā atlasē.
 
Aiva Dorbe un Lauma Kalniņa konkursā piedalījās ar projektu Sun Shade, ko starptautiskā žūrija novērtēja kā labāko, piešķirot autorēm 1. vietu un 1500 EUR lielo naudas balvu.
 
Ineses Gustas un Lauras Dārtas Ivanes projekts Formula for Living tika atzīts par labāko projektu konkursa dalībnieku balsojumā, un saņēma 500 EUR lielu naudas balvu.
 
Madara Šadrina un Rūdolfs Maurāns konkursā prezentēja projektu ar devīzi Outside-In, saņemot no žūrijas atzinīgus vārdus par projekta ideju.
 
Šogad starptautiskā konkursa valstu nacionālajās atlasēs un tiešsaistē kopumā tika iesniegti gandrīz 1800 projekti no 80 valstīm. Madridē notikušajā finālā iekļuva 57 darbi, pārstāvot arhitektūras skolas no 25 valstīm (Baltkrievija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dienvidāfrikas Republika, Francija, Horvātija, Igaunija, Indija, Itālija, Kazahstāna, Kirgiztāna, Kolumbija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Turcija, Ukraina, Vācija). Konkursa 2. un 3. vietu ieguva Ukrainas un Igaunijas pārstāvji.
 
Konkursu Multi Comfort House organizē būvmateriālu koncerns Saint-Gobain jau kopš 2005. gada, aicinot piedalīties studentus, kas studē arhitektūras programmu vecākajos kursos (līdz 5. studiju gadam). Konkursa mērķis ir veicināt arhitektūras studentu izpratni par termālā, akustiskā un vizuālā komforta nodrošināšanu, izmantojot augstvērtīgus arhitektūras un dizaina risinājumus cilvēkam pievilcīgas un ērtas telpiskās vides veidošanā. Projektējamo objetu funkcijas un ģeogrāfiskās atrašanās vietas mainās katru gadu.
 
2017. gada konkursā RTU AF studenti pavasara semestrī mācībspēku vadībā izstrādāja projekta priekšlikumu divu esošu dzīvojamo ēku pārbūvei Madridē, Spānijā, nolūkā uzlabot iedzīvotāju dzīvojamās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, kā arī akustisko, vizuālo un siltuma komfortu. Šī tēma ir aktuāla arī Latvijā un Rīgā, ņemot vērā lielo dzīvojamā fonda apmēru, kam tuvākajos gados būtu nepieciešama renovācija.
06.06.2017
Arhitektūras fakultātes dekāna vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar pretendentu iesniegumiem uz izsludināto dekāna amatu un pieņēmusi lēmumu dekāna vēlēšanām 2017. gada 15. jūnijā apstiprināt vienu kandidātu - AF  profesoru Uģi Bratuškinu.
Tikšanās ar dekāna amata pretendentu notiks otrdien, 2017. gada 13. jūnijā  plkst. 14 AF, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā zīmētavā (435. telpā).
 
Visi interesenti laipni aicināti piedalīties!
 
Dekāna vēlēšanas notiks 15. jūnijā AF domes sēdes laikā.
05.06.2017

19. maijā, plkst. 12 RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, tiks atklāta Arhitektūras fakultātes (AF) Tēlotājas mākslas katedras vadītājas docentes Anitas Melderes gleznu izstādes «Kaut kur redzēts». 

17.05.2017

RTU Arhitektūras fakultāte ir izsludinājumi konkursu uz fakultātes dekāna amatu. Amata kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 22.05.2017. plkst. 14.

Prasības pretendentiem:

  • augstākā izglītība: Dr.arch.;
  • pieredze profesora, asociētais profesora vai docenta RTU vēlētā amatā vismaz 5 gadi.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, RTU Arhitektūras fakultātes zinātnes lietvedei Ingunai Dumberei (Ķīpsalas iela 6, 115.telpa) ir personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;  
  • īss dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze pēdējo 6 (sešu) gadu laikā, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju (kā piemēram – publicēto darbu saraksts vai tml.);
  • struktūrvienību protokolus;
  • fakultātes attīstības koncepciju.

Papildu informācija, sazinoties ar profesori Sandru Treiju pa tālruni 29117796 vai e-pastu: sandra.treija@rtu.lv.

15.05.2017

Japānas vēstniecība aicina studentus un jauniešus no Latvijas pieteikties Japānas valdības (Monbukagakusho) četru veidu stipendiju programmās: pētniecības, augstākās izglītības, tehniskās izglītības un profesionālās izglītības. 

1. Pētniecība (Research Students)

Pusotru gadu ilgā stipendija piedāvā veikt pētījumu par paša izvēlētu tēmu kādā no Japānas universitātēm; pirmie 6 mēneši paredzēti japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem pēc 1983. gada 2. aprīļa, jābūt pabeigtai augstākajai izglītībai, kā arī var pieteikties augstskolas pēdējā kursa studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto testi angļu un japāņu valodā. Japāņu valodas zināšanas nav obligātas.

2. Augstākā izglītība (Undergraduate Students) 

Piecu gadu stipendija piedāvā iegūt augstāko izglītību augstskolā Japānā; pirmais gads paredzēts japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem laikā no 1996. gada 2.aprīļa līdz 2001. gada 1. aprīlim, jābūt pabeigtai vidējai izglītībai, kā arī var pieteikties vidusskolas pēdējo klašu skolnieki un augstskolu studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto pārbaudes testi angļu valodā, japāņu valodā, matemātikā un citos priekšmetos, atkarībā no izvēlētās studiju jomas.

3. Tehniskā izglītība (College of Technology Students)

Četru gadu stipendija piedāvā iegūt tehnisko izglītību koledžā Japānā (piemēram, elektrotehnikas, mehāniskās inženierijas, materiālu inženierijas, jūras inženierijas, arhitektūras un civilās inženierijas jomā); pirmais gads paredzēts japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem laikā no 1996. gada 2.aprīļa līdz 2001. gada 1. aprīlim, var pieteikties vidusskolas pēdējo klašu skolnieki un augstskolu studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto pārbaudes testi angļu valodā, japāņu valodā, matemātikā un ķīmijā vai fizikā, atkarībā no izvēlētās studiju jomas.

4. Profesionālā izglītība Japānā (Specialized Training College Students)

Trīs gadu stipendija piedāvā iegūt profesionālo izglītību koledžā Japānā (piemēram, pavārmākslas, pedagoģijas, uzņēmējdarbības, tūrisma, mākslas, mūzikas jomā); pirmais gads paredzēts japāņu valodas apguvei. Pretendentiem jābūt dzimušiem laikā no 1996. gada 2.aprīļa līdz 2001. gada 1. aprīlim, jābūt pabeigtai vidējai izglītībai, var pieteikties arī vidusskolas pēdējo klašu skolnieki un augstskolu studenti. Stipendijas pretendentiem jākārto pārbaudes testi angļu valodā, japāņu valodā un matemātikā.

Stipendijas ietver transporta izdevumus uz un no Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 2. jūnijs.

Pārbaudes testi pētniecības stipendijas kandidātiem plānoti 2017. gada 14. jūnijā. Pārbaudes testi augstākās izglītības, tehniskās izglītības un profesionālās izglītības stipendiju kandidātiem plānoti 2017. gada 15. jūnijā.

Atlases 2. kārta – intervija – plānota 2017. gada 28. jūnijā.

Papildu informācija un pieteikuma anketas pieejamas Japānas vēstniecības mājaslapā un Japānas vēstniecībā Rīgā, Vesetas ielā 7.

Pieņemšanas laiks darba dienās: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:30
Tālrunis saziņai: 67812001, e-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp  

08.05.2017

2017. gada 13. un 14. oktobrī RTU Arhitektūras fakultātē notiks RTU 58. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra and pilsētplānošana. Aicinām kolēģus pieteikt savu dalību konferencē līdz 22. jūnijam!

Konferences mērķis ir veicināt akadēmisko diskusiju par aktuāliem arhitektūras un pilsētvides veidošanas jautājumiem, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus.

Konferences tematiskie virzieni

  • Kultūras mantojuma aizsardzība un arhitektūras teorija;
  • Arhitektūras un pilsētplānošanas lokālas un globālas tendences;
  • Ilgtspējības aspekti pilsēttelpas veidošanā.

Nosacījumi reģistracijai un kopsavilkumiem

Reģistrācijas forma jāaizpilda un kopsavilkums līdz 22. jūnijam jānosūta uz adresi: alisakorolova@gmail.com.

Konferences dalībniekiem dalības maksa is EUR 80, ja maksājums tiek veikts līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta dalības maksa ir EUR 100. Maksājot konferences dienā konferences vietā - EUR 150. Dalības maksa nodrošina pieeju konferences darba sesijām, spirdzinājumus konferences starpbrīžos, pusdienas konferences norises vietā un konferences noslēguma vakariņas vienai personai.

Bezmaksas dalība ir pieejama RTU AF mācībspēkiem un studentiem, kā arī konferences klausītājiem. Šis statuss nodrošina pieeju konferences darba sesijām un spirdzinājumus konferences starpbrīžos.    

Dalības maksu lūdzu pārskaitīt:
Rīgas Tehniskā universitāte
VAT Reg. No. LV-90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija
Banka: VALSTS KASE

IBAN: LV46TREL915101S000000

SWIFT: TRELLV22

Maksājuma informācijā lūdzu norādīt: Architecture – 58 th Conference

Konferences darba valoda ir angļu valoda.

Publicēšanas iespējas

Konferences rakstus ir iespēja publicēt recenzētā RTU Zinātniskajā žurnālā Architecture and Urban Planning (ISSN 1691-4333).  Publikācijas plānotas 2017. un 2018. gadā. Reģistrētiem konferences dalībniekiem publikācija žurnālā ir bezmaksas. 

 Svarīgi datumi:

22. jūnijs

Reģistrācija un kopsavilkumu iesūtīšana

7. jūlijs

Dalības akceptēšana

15. septembris

Konferences rakstu iesūtīšana

13. oktobris

RTU konferences sekcija Architecture and Urban Planning, konferences vakariņas

14. oktobris

 RTU konferences plenārsēde

Kontakti:

Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvia
Alisa Koroļova
e-pasts: alisakorolova@gmail.com
tālrunis: 26866511

03.05.2017

No 26. jūlija līdz 5. augustam Rīgā notiks starptautiska vasaras skola «The Big Reset on Neighbourhood Design. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods».

To organizē RTU Arhitektūras fakultāte sadarbībā ar kolēģiem no Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Portugāles, Turcijas un Vācijas.

Starptautiskā vasaras universitāte iecerēta kā radoša ideju ģenerēšanas laboratorija, kurā studenti universitātē apgūtās zināšanas var likt lietā reālu problēmsituāciju risināšanā. Topošie pilsētplānotāji, arhitekti, dizaineri strādās starpdisciplinārās un starptautiskās komandās. Viņu uzdevums būs izanalizēt esošo situāciju vairākās Rīgai svarīgās ūdensmalu tuvumā esošās apkaimēs ar bagātu vēsturi - Rīgas vēsturiskajā centrā, Ķīpsalā,Zunda kanāla krastos, Lucavsalā, un ieskicēt šo teritoriju attīstības scenārijus, piedāvājot konkrētus risinājumus, kā, iesaistot iedzīvotājus un sakārtojot infrastruktūru, pilnvērtīgi izmantot esošo teritoriju potenciālu un radīt kvalitatīvu dzīves telpu, saglabājot to savdabīgo identitāti un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Vasaras universitātes darbs noritēs angļu valodā. Programmā iekļautas teorētiskas un praktiskas nodarbības: lekcijas, diskusijas, mācību ekskursijas, objektu apsekojums un analīze. Lielāko daļu laika studenti pavadīs, radot Rīgas apkaimēs iedzīvināmus projektus.

Vasaras universitātes dalībnieki RTU un tās partneraugstskolu profesoru vadībā darba grupās (apmēram 10 dalībnieki katrā) iepazīsies ar Rīgas vēsturiskā centra, Zunda kanāla, Ķīpsalas un Lucavsalas vēsturisko attīstību, tradīcijām, lomu pilsētas kopējā ainavā, veiks šā brīža problēmu analīzi un piedāvās to iespējamos risinājumus un savus nākotnes scenārijus šīm apkaimēm.

Darba gaitā studenti savas idejas neformālās sarunās un diskusijās apspriedīs ar praktizējošiem arhitektiem un pilsētplānotājiem, sociologiem, antropologiem, ekonomistiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. 

Darba grupās tapušie Rīgas apkaimju attīstības projekti būs apskatāmi izstādē RTU APF telpās un fakultātes mājaslapā.

Līdz 15. maijam RTU AF studenti aicināti iesūtīt savus pieteikumus - pieteikuma anketas, CV un motivācijas vēstuli - dalībai šajā vasaras skolā. RTU studentiem dalības maksa nav jāmaksā.

Sīkāka informācija

02.05.2017
Latvijas jaunieši līdz 25 gadu vecumam var pieteikties Šrilankas valdības stipendijai, lai studētu bakalaura studiju programmā kādā no valsts universitātēm Šrilankā.
 
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 4. maijs. 
 
 
 
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar  Aiju Jakoviču, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālr.: 67814331.
27.04.2017

Pages