Aktualitātes

29. martā plkst.16 Latvijas Arhitektu savienības namā Torņa ielā 11 notiks publiska diskusija Īres mājoklis 21. gadsimtā – pamattiesības vai tirgus prece?
 
Ar priekšlasījumu Īres mājoklis 21. gadsimtā – meklējumi, tendences, problēmas un iespējamie risinājumi uzstāsties arhitekts un pilsētpētnieks Kārlis Ratnieks, kura akadēmisko interešu fokuss ir mājokļu politika.
 
Diskusijas dalībnieki:
Kārlis Ratnieks, arhitekts un pilsētpētnieks 
Pēteris Strautiņš, ekonomists (Luminor)
Ilmārs Millers, īres namu attīstītājs (Millers & Gabrilovičs)
Gatis Didrihsons, arhitekts (Didrihsons Arhitekti)
Evelīna Ozola, arhitekte un urbāniste (Latvijas ekspozīcija Kopā un atsevišķi Venēcijas biennāles 16. starptautiskajā arhitektūras izstādē)
 
Diskusiju vadīs: 
Viesturs Celmiņš (sociālantropologs un pilsētpētnieks)
 
Diskusiju rīko: LAS Latvijas Arhitektūras informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas ekspozīcijas kuratoru komandu Venēcijas biennāles 16. starptautiskajā arhitektūras izstādē
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds
 
23.03.2018
RTU Arhitektūras fakultātes 4. stāvā līdz 29. aprīlim ir skatāma ceļojošā fotoizstāde «Latvijas Būvmāksla 100 gados».
 
Izstādes saturu veido fotostāsti par Latvijas 100 gadu laikā nozīmīgu būvmākslas objektu arhitektūru, tapšanu, rekonstrukciju un restaurāciju, izsmeļoši kompilējot vēsturisko un mūsdienu informatīvo un  fotomateriālu. Konceptuālais izstādes saturs gadsimta griezumā pievērš uzmanību tādām svarīgām Latvijas vērtībām kā arhitektūra un būvmāksla, radošās un racionālās domas balanss, kas ir jebkuras valsts pastāvēšanas un attīstības pamatā.
 
Viens no izstādes mērķiem saistošā un plašiem sabiedrības slāņiem saprotamā veidā pievērst uzmanību augstvērtīgai arhitektūrai, kultūrvēsturiskām ēkām, iepazīstināt ar restaurācijas meistardarbiem, salīdzināt radošās inženierijas iespējas pirms 100 gadiem un mūsdienās, ļaut ielūkoties ēku un citu objektu tapšanas aizkulisēs – būvniecības procesā. Otrs mērķis – stiprināt sabiedrības sapratni par būvmākslas nemainīgo nozīmi pirms 100 gadiem un mūsdienās – kultūra un attīstība sasniedz tos reģionus, kur izbūvēti ceļi, kur uzbūvētas ēkas. Un Latvija var lepoties ar īpašām ēkām, tiltiem un ceļiem, lai arī šajā jomā ir vēl daudz darāmā. Taču pozitīvie piemēri ir iedvesmojoši.
 
Termins «būvmāksla» apzināti izvēlēts izstādes nosaukumam, atsaucoties uz būvniecības ziedu laikiem pirms vairāk kā 100 gadiem, kad tapa liela daļa Rīgas pilsētas īres namu un kad arhitekts un galvenais būvnieks bieži bija viena un tā pati persona. Būvmāksla ir plaši interpretējams jēdziens, arī mūsdienu ēku tapšanā izmantotās tehnoloģiskās inovācijas arhitektu ieceru realizācijai būtu cienīgas nest šo nosaukumu, liecinot par augstas kapacitātes radošās inženierijas intelektu.
 
Izstādē eksponētie objekti: VEF Kultūras pils pārbūve; jūgendstila pērle Pārdaugavā; viesnīcas «Rīga» pārbūve; gājēju un autoceļu tilti; hidrobūves un termināļi; ēkas Sparģeļu ielā rekonstrukcija; vērienīgās, modernās augstceltnes «Filozofu Rezidence»; lidosta «Rīga» rekonstrukcija; Rīgas muzeji – esošie un topošie; Marka Rotko mākslas centrs; strūklakas; TV tornis.
 
Izstādes organizatori biedrība «Building Design and Construction Council».
20.03.2018

Aicinām Arhitektūras fakultātes studentus piedalīties RTU 59. Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcijā «Arhitektūra un pilsētplānošana», kas notiks 24. aprīlī no plkst. 13 līdz 16 RTU AF telpās Ķīpsalas ielā 6.

Tā ir lieliska iespēja par saviem pētījumiem pastāstīt citiem.

Ziņojumiem var izmantot gan studiju ietvaros izstrādātos darbus, gan patstāvīgus pētījumus.

Tēžu iesniegšanas termiņš – 03.04.2018.

Tēžu noformēšanas noteikumi

Jau tradicionāli konferences labākā referāta autoram tiks pasniegta Jāņa Alkšņa balva (diploms, grāmata, naudas balva).

Referāta tēzes un zinātniskā vadītāja apliecinājums jāiesniedz drukātā veidā 415. telpā, elektroniskā kopija jāsūta uz e-pastu: Sandra.Treija@rtu.lv

E-pasta vēstulē jānorāda:

  • - prezentācijas vēlamais veids (mutiskais vai stenda referāts);
  • - kontakttālrunis un e-pasts (ja atšķiras no sūtītā).

AF Zinātnes komisijas vārdā-Sandra Treija

 

20.03.2018
14. martā plkst. 17 J. Miltinis drāmas teātrī Paņevežā, Lietuvā tiks atklāta mākslinieces, mākslas pedagoģes, RTU Arhitektūras fakultātes Tēlotājas mākslas katedras vadītājas Anitas Melderes gleznu izstāde „Prom no pelēkā”.
 
Anita Meldere absolvējusi J.Rozentāla mākslas skolu. Studijas turpināja Latvijas Mākslas akadēmijā, Eduarda Kalniņa un Edgara Iltnera vadībā. Kopš 1972. gada jau aktīvi piedalās izstādēs un kopš 1973. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Tūlīt pēc augstskolas beigšanas sava diplomdarba vadītāju un tobrīd dominējošās profesionalitātes mērauklas spārnota, izmēģinājusi roku figurālajā žanrā, bet latviešu glezniecības kopainā kļuvusi atpazīstama un savu rokrakstu spilgti pieteikusi ar kluso dabu, portretu un aktu gleznojumiem.
 
Līdztekus radošam darbam Anita Meldere savu dzīvi saistījusi ar pedagoģiju un arī šobrīd turpina izglītot topošos arhitektus mūsu fakultātē.
 
Savas radošās dzīves laikā māksliniece strādājusi eļļas, akrila un akvareļa tehnikās, litogrāfijā, kā arī apgleznojusi porcelānu un zīdu daudzajos Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras iniciētajos mākslinieku pedagogu Starptautiskajos plenēros Zvārtavā.
 
Anita Meldere piedalījusies daudzās nozīmīgas izstādēs Latvijā un ārvalstīs, viņas darbi atrodas muzejos un privātkolekcijās Latvijā un pasaulē, kā arī reproducēti nozīmīgos albumos, grāmatās un periodiskajos izdevumos, kas izdoti Latvijā un ārzemēs.
 
Personālizstādē „Prom no pelēkā” Paņevežā skatāmi darbi arī no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra glezniecības kolekcijas.
Izstāde Paņevežā skatāma no šī gada 14. marta līdz 14. aprīlim.
06.03.2018
Līdz 23. martam RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, skatāma  maģistra profesionālās programmas «Arhitektūra» absolventu diplomprojektu izstāde «±­».
 
Maģistra profesionālo studiju programmu «Arhitektūra» šogad absolvē pirmie jaunie arhitekti. Iepriekš arhitektūras maģistrantūras akadēmiskā programma tika īstenota atsevišķi no otrā līmeņa profesionālās programmas. «Šis solis – programmu integrēšana – ir salāgots ar Boloņas procesu un Eiropas arhitektūras izglītības telpas standartu, kurš paredz, ka pēc piecu gadu studijām absolvents kvalificējas kā arhitekts un saņem maģistra grādu,» uzsver RTU Arhitektūras fakultātes dekāns profesors Uģis Bratuškins. Jaunā programma paredz, ka šogad absolventiem bija jāizstrādā komplekss maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu – padziļināts pētījums par kādu ar diplomprojekta tematiku saistītajiem aspektiem, kā arī jāsniedz konkrētas vides attīstības priekšlikums. 
 
«Mūsu studenti ir priviliģēti, jo viņiem ir bagāta vide ar ko strādāt, un tāda vide reti kur pasaulē ir sastopama. Tā ir ļoti konfliktējoša, un tas ir interesanti,» uzsver Valsts pārbaudījumu komisijas pārstāvis arhitekts Niklāvs Paegle. Viņš ir gandarīts, ka daudzi studenti izmantojuši iespēju apmaiņas programmās studēt ārpus Latvijas, jo starptautiskā pieredze sniegusi viņiem iespēju uz daudz ko paraudzīties savādāk un saskatīt to, ko iepriekš nav te pamanījuši. «Daudzi darbi risina ne tika būves, bet ļoti kompleksu lauku, kas sastāv no labiekārtojama teritorijas plānojuma, saistības ar eksistējošām struktūrām, to transformācijas vai revitalizācijas. Šī ir unikāla kombinācija, kas starptautiskā kontekstā mūs var ļoti izcelt,» uzsver N. Paegle.
 
Jauno arhitektu diplomprojektu ģeogrāfiskais un tematiskais spektrs ir ļoti plašs, aptverot dažādu ēku un kompleksu būvniecības, apkaimju revitalizācijas un reģenerācijas ieceres Rīgā un citviet Latvijā, kā arī viesnīcas projektu Itālijā un Čeboksaru lidostas projektu Krievijā. 14 jaunie arhitekti diplomprojektos pievērsušies dažādām Rīgas apkaimēm, piedāvājot savu redzējumu par Vidzemes tirgus reviatlizāciju, Maskavas forštates kvartāla attīstību, Sarkandaugavas kapsētas attīstības vīziju, skatījumu uz Sarkandaugavas Industriālās teritorijas attīstību, daudzfunkcionāla centra izveidi Čiekurkalnā, Mēbeļu nama izveidošanu par sabiedrisku centru, kā arī vienas no padomju laika modernisma arhitektūras parauga – Preses nama – eksperimentālu revitalizāciju un citas ieceres. 
 
Izstādē var aplūkot Jūrmalas jauniešu centra jaunbūves projektu, Kārļa Zāles laukuma Liepājā kvartāla attīstības vīziju, Daugavpils būvniecības tehnikuma kompleksa attīstības ieceri un citus. Daudzi jaunie arhitekti pievērsušies dažādiem objektiem Vidzemē, radot Ogres jaunceļamās bibliotēkas vīziju, Straupes zirgu pasta revitalizācijas projektu, Cēsu Kosmosa izziņas centra Cīrulīšos ieceri, Valmiermuižas revitalizāciju, Savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centra Līgatnes dabas takās projektu un citus. 
 
Informācija par visiem diplomprojektiem ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu latviešu un angļu valodā ir apkopota katalogā - diplomprojektu gadagrāmatā, ko ikviens interesents bez maksas var saņemt izstādes norises vietā. 
24.02.2018
Apsveicam RTU AF studentus Helmutu Nežbortu un Beatrisi Šteinu, Laumu Kalniņu un Aivu Dorbi, Lauru Dārtu Ivani un Inesi Gustu ar uzvaru 14. starptautiskā studentu konkursa «Multi-Comfort House 2018» nacionālajā atlases kārtā!
 
Konkursu «Multi Comfort House» augstskolu studentiem rīko būvmateriālu koncerns «Saint-Gobain», aicinot piedalīties arhitektūras, dizaina un būvniecības virzienu studentus. Konkursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par akustiskā, termālā un vizuālā komforta nozīmīgumu un tā veiksmīgu integrēšanu arhitektūras risinājumos. Konkurss ik gadu norisinās divās kārtās – nacionālā atlase un starptautiskā kārta jeb fināls.
 
Šī gada konkursa uzdevums bija radīt vīziju multikulturālai kopienai Dubaijā, kurai jāatspoguļo dzīvojamās ēkas, komerctelpu un publiskās vides risinājums.
 
Nacionālā žūrija, kuras sastāvā bija: «Saint-Gobain Latvia» pārstāvji Andris Lujāns un Nauris Ligeikis, RTU mācībspēki  – Arhitektūras fakultātes dekāns profesors Uģis Bratuškins, dekāna vietniece zinātniskajā darbā profesore Sandra Treija, docents Edgars Bondars, kā arī arhitekti Miķelis Putrāms un Guntis Grabovskis, un «Passive House Latvia» pārstāvji Mare Mitrēvica un Ervīns Krauklis, 20. februārī klātienē iepazinās un izvērtēja 17 studentu komandu projektus.
 
Par labāko žūrija atzina RTU AF studentu Helmuta Nežborta un Beatrises Šteinas ar projektu «Oasis», bet 2. vietā ierindojās divas komandas - Laumas Kalniņas un Aivas Dorbes projekts «Three peaks» un Laura Dārta Ivane un Inese Gusta ar projektu «Shipyard community». 
 
Konkursa nacionālās kārtas uzvarētāji saņēma naudas balvas un iespēju pārstāvēt Latviju konkursa noslēdzošajā starptautiskajā kārtā, kas no 12. maija līdz 15. maijam notiks Dubaijā.
 
Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības pārstāvis - Yousof Naser Albuainain Almazrouei.
 
SIA „«Saint-Gobain Celtniecības Produkti» ir franču koncerna «Saint-Gobain» tirdzniecības uzņēmums Latvijā. «Saint-Gobain» projektē, ražo un izplata celtniecības un augstas veiktspējas materiālus, nodrošinot inovatīvus risinājumus izaugsmes izaicinājumiem, energoefektivitātei un vides aizsardzībai.
SIA «Saint-Gobain Celtniecības Produkti» pārstāv zīmolu grupu, kas ražo plaša spektra inovatīvus risinājumus būvniecības videi: «Isover» (pasaules līderis siltumizolācijas materiālu ražošanā), «Weber» (vadošais fasāžu, mūrjavu, flīžu līmju un grīdas sistēmu ražotājs), «Gyproc» (vadošais ģipškartona, ģipša plākšņu un ģipša akustisko griestu risinājumu ražotājs).
22.02.2018

27. februārī plkst. 12.30 RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 115. auditorijā notiks Telavivas Bauhaus arhitektūras centra vadītāja profesora Miha Grosa vieslekcija Tel-Aviv's White City and the management plan of its modernist heritage site.

 28. februārī plkst.17 Arhitektūras muzejā tiks atklāta izstāde BAUHAUS un internacionālā stila ēkas Telavivā: uzturēšana un atjaunošana.
21.02.2018
RTU  Arhitektūras fakultātes studentu izstrādātā Mūkusalas teritorijas attīstības vīzija atzīta par otru labāko šīs Rīgas apkaimes attīstības redzējumu konkursā, kurā piedalījās starpdisciplināras komandas no vairākām Latvijas augstskolām.
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta starptautiskajā projektā «Baltic Urban Lab» ietvaros Mūkusalas pilotteritorijas vīzijas izstrādē piedalījās starpdisciplinārās studentu komandas no Latvijas Universitātes, RTU un RISEBA.
 
Par labāko atzīts RISEBA studentu veikums, bet kā trešais labākais – Latvijas Universitātes studentu izstrādātais projekts. Pirmās vietas ieguvēji balvā saņēma 3000 eiro, otrās vietas ieguvēji – 2000 eiro, bet trešās vietas ieguvēji – 1000 eiro.
 
Pamatojoties uz padziļinātu izpēti, visas trīs studentu grupas uzsvēra Mūkusalas teritorijas attīstības potenciālu, izveidojot to kā multifunkcionālu pilsētvidi, kas organiski kalpotu gan iedzīvotājiem, gan esošajiem un perspektīvajiem attīstītājiem, gan Rīgas viesiem.
 
Studentu konkursa darbus vērtēja profesionāla žūrija, kurā piedalījās gan Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta speciālisti no stratēģijas vadības pārvaldes, gan speciālisti no pilsētvides attīstības pārvaldes un projektu nodaļas pārvaldes, gan Mūkusalas teritorijas lietotāji, gan pazīstami arhitekti.
 
Studentu darbi būs aplūkojami arī klātienē – sākotnēji Latvijas universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, projekta ceļojošās izstādes noslēgumā (šī gada oktobrī) Rīgas domē, Rātsnama 2.stāvā.
 
Studentu projektu prezentācija notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 9.
 
12.02.2018
20. februārī no plkst. 10 RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6 115. auditorijā notiks starptautiskā konkursa «Multi Comfort House» nacionālā atlases kārta.
 
Konkursa «Multi Comfort House» idejas koncepts ir balstīts uz pasīvo māju attīstību, ņemot vērā vides, ekonomiskos un sociālos aspektus. Ilgtspējīgas būvniecības standarti paredz zemu enerģijas patēriņu, inovācijas izcilam akustiskajam un vizuālajam komfortam, iekšējam mikroklimatam, ugunsdrošībai un ēkas drošībai. To kopš 2005. gada organizē būvmateriālu koncerns «Saint-Gobain», aicinot piedalīties arhitektūras programmu vecāko kursu studentus. Konkursa mērķis ir veicināt arhitektūras studentu izpratni par termālā, akustiskā un vizuālā komforta nodrošināšanu, izmantojot augstvērtīgus arhitektūras un dizaina risinājumus cilvēkam pievilcīgas un ērtas telpiskās vides veidošanā. Konkursā projektējamo objektu funkcijas un ģeogrāfiskās atrašanās vietas katru gadu ir citas.
 
Šogad konkursa dalībnieku uzdevums ir izstrādāt vīziju dinamiskai starpkultūru kopienas attīstībai un ilgtspējīgai arhitektūrai Dubaijas Kultūras ciematā (Cultural Village of Dubai), Apvienotajos Arābu Emirātos. 
 
Studentu komandas no plkst. 10.05 līdz 11.35 un no plkst. 12 līdz 13.30 prezentēs savas idejas žūrijai, kuras sastāvā ir:  RTU AF dekāns profesors Uģis Bratuškins, profesore Sandra Treija, docents Edgars Bondars, arhitekts un praktiskais docents Guntis Grabovskis, arhitekti Miķelis Putrāms, biedrības Passive House Latvija pārstāvji Ervīns Krauklis un Mare Mitrevica un konkursa organiatoru - uzņēmuma Saint-Gobain Latvia pārstāvis Andris Lujāns.
 
Plkst. 14.30 žūrija paziņos konkursa nacionālās atlases kārtas rezultātus un apbalvos uzvarētājus.
 
Labāko ideju autori piedalīsies konkursa starptautiskajā kārtā, kas šogad notiks Dubaijā.
 
Pagājušajā gadā viena RTU AF studentu komanda izcīnīja pirmo vietu starptautiskā līmenī, bet otra tika atzīta par labāko skatītāju balsojumā. 
10.02.2018
RTU studenti aicināti pieteikties praksei 2018. gada Venēcijas arhitektūras biennālē, Latvijas paviljona informācijas centrā. Venēcijas arhitektūras biennāle ir vērienīgākā un prestižākā arhitektūras izstāde pasaulē, kas tiek rīkota reizi divos gados.
 
Pieteikšanās līdz 2018. gada 19. februārim.
 
Ekspozīcijas norises laiks: 2018. gada 24. maijs — 25. novembris.
 
Ekspozīcijas norises vieta: Venēcijas Arsenāls.
 
Ekspozīcijas kuratori: arhitekti Evelīna Ozola un Matīss Groskaufmanis, scenogrāfe Anda Skrējāne, Latvijas Jaunā teātra institūta vadītāja Gundega Laiviņa.
 
Venēcijas arhitektūras biennāle ir vērienīgākā un prestižākā arhitektūras izstāde pasaulē, kas tiek rīkota reizi divos gados. Vairāk informācijas par Venēcijas biennāli: www.labiennale.org. 
Latvija Venēcijas biennālē šogad tiks pārstāvēta ar ekspozīciju «100 gadi kopā un atsevišķi». Tā apskatīs daudzdzīvokļu namu kā arhitektūras kategoriju, kas vienlaicīgi piedāvā dzīvi kopā un atsevišķi — kaut arī dzīvoklis sniedz iespēju norobežoties no ārpasaules,
tas vienmēr ir arī daļa no kopīgas telpiskas, sociālas, politiskas un ekonomiskas struktūras.
Latvijas ekspozīcija: togetherandapart.lv; facebook - @latvianpavilion, instagram - @latvianpavilion.
 
Darba uzdevumi:
• pārzināt Latvijas ekspozīciju un spēt informēt
apmeklētājus par tās koncepciju un struktūru, kā arī
atbildēt uz jautājumiem,
• koordinēt un uzraudzīt Latvijas ekspozīcijas darbību
biennāles darba laikā, uzturēt to kārtībā,
• pārzināt ekspozīcijas tehniskos aspektus un
nodrošināt tās tehnisko funkcionēšanu,
• veidot īsas reportāžas no biennāles, aplūkojot gan
notikumus Latvijas ekspozīcijā, gan arī citu
valstu paviljonos.
 
Prasības kandidātiem:
• augsta atbildības sajūta, organizētība, spēja ātri reaģēt,
• labas komunikācijas prasmes,
• teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas. Itāļu un
citu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību,
• izpratne un interese par arhitektūru, vēsturi un politiku,
kā arī vēlme iegūt jaunas zināšanas.
 
Mēs piedāvājam:
• darba pieredzi vienā no nozīmīgākajiem pasaules
arhitektūras notikumiem — Venēcijas arhitektūras
biennālē (2 mēnešu garumā),
• iespēju strādāt ar starptautiski atzītiem kuratoriem,
arhitektiem un māksliniekiem, tādējādi iegūstot plašu
kontaktu loku un profesionālas izaugsmes iespējas,
• nepieciešamo apmācību,
• daļēji apmaksātu dzīvesvietu,
• iespēju brīvajā laikā baudīt Venēcijas
unikālo atmosfēru.
 
Prakses ilgums: 2 mēneši
Prakses norises vieta: Venēcija, Itālija
Prakses norises laiks: 2018. gada 16. jūlijs – 17. septembris vai 16. septembris – 17. novembris.
 
Pieteikšanās:
Lai pieteiktos prakses iespējai, sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz e–pastu klinta.harju@gmail.com līdz 2018. gada 19. februārim, ar norādi «prakse Venēcijas biennālē».
 
STIPENDIJA
RTU studentiem šai praksei ir iespējams iegūt Erasmus+ programmas finansiālo atbalstu. Informācija pieejama www.rtu.lv/erasmus (Erasmus+ mobilitāte uz programmas valstīm / Prakses mobilitāte). Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Evitu Miščuku — Evita.Miscuka@rtu.lv, 67089314.
31.01.2018

Pages