Kontakti

Dekāns,
Arhitektūras projektēšanas katedras vadītājs
Dr. arch. Uģis BRATUŠKINS, profesors
Tālrunis: 67089269 vai 67089212
e-pasts: ugis.bratuskinsrtu.lv
pieņem apmeklētājus 411. kabinetā

 

Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Dr. arch. Sandra TREIJA, profesore
Tālrunis: 67089118
e-pasts: sandra.treijartu.lv
pieņem apmeklētājus 406. kabinetā.

 

 

Dekāna vietnieks mācību darbā
EKPS (Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas) koordinators
Mgr. arch. Aldis LAPIŅŠ
Tālrunis: 67089212
e-pasts: aldis.lapinsrtu.lv
pieņem apmeklētājus 410. kabinetā
otrdienās 16 - 18
piektdienās 10 - 12

Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs
Dr. habil. arch. Jānis KRASTIŅŠ, profesors
Tālrunis: 67089115
e-pasts: janis.krastins_1rtu.lv
pieņem apmeklētājus 414. kabinetā

Tēlotājas mākslas katedras vadītāja
Mgr. art. Anita MELDERE, praktiskā docente
Tālrunis: 67089210
e-pasts: anita.melderertu.lv
pieņem apmeklētājus 403. kabinetā

Dekanāta biroja administratore
Daina PIEKUSE
tālrunis: 67089212
e-pasts: daina.piekusertu.lv
pieņem apmeklētājus 409. kabinetā
darba laiks 10 - 12.30, 13.30 - 17; piektdienās 10 - 15

 

Arhitektūras projektēšanas katedras biroja administratore
Inguna DUMBERE
tālrunis: 67089116
e-pasts: inguna.dumberertu.lv
pieņem apmeklētājus 416. kabinetā

 

 

 
Latviešu