Aktualitātes

2017. gada 13. un 14. oktobrī RTU Arhitektūras fakultātē notiks RTU 58. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra and pilsētplānošana. Aicinām kolēģus pieteikt savu dalību konferencē līdz 22. jūnijam!

Konferences mērķis ir veicināt akadēmisko diskusiju par aktuāliem arhitektūras un pilsētvides veidošanas jautājumiem, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus.

Konferences tematiskie virzieni

 • Kultūras mantojuma aizsardzība un arhitektūras teorija;
 • Arhitektūras un pilsētplānošanas lokālas un globālas tendences;
 • Ilgtspējības aspekti pilsēttelpas veidošanā.

Nosacījumi reģistracijai un kopsavilkumiem

Reģistrācijas forma jāaizpilda un kopsavilkums līdz 22. jūnijam jānosūta uz adresi: alisakorolova@gmail.com.

Konferences dalībniekiem dalības maksa is EUR 80, ja maksājums tiek veikts līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta dalības maksa ir EUR 100. Maksājot konferences dienā konferences vietā - EUR 150. Dalības maksa nodrošina pieeju konferences darba sesijām, spirdzinājumus konferences starpbrīžos, pusdienas konferences norises vietā un konferences noslēguma vakariņas vienai personai.

Bezmaksas dalība ir pieejama RTU AF mācībspēkiem un studentiem, kā arī konferences klausītājiem. Šis statuss nodrošina pieeju konferences darba sesijām un spirdzinājumus konferences starpbrīžos.    

Dalības maksu lūdzu pārskaitīt:
Rīgas Tehniskā universitāte
VAT Reg. No. LV-90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija
Banka: VALSTS KASE

IBAN: LV46TREL915101S000000

SWIFT: TRELLV22

Maksājuma informācijā lūdzu norādīt: Architecture – 58 th Conference

Konferences darba valoda ir angļu valoda.

Publicēšanas iespējas

Konferences rakstus ir iespēja publicēt recenzētā RTU Zinātniskajā žurnālā Architecture and Urban Planning (ISSN 1691-4333).  Publikācijas plānotas 2017. un 2018. gadā. Reģistrētiem konferences dalībniekiem publikācija žurnālā ir bezmaksas. 

 Svarīgi datumi:

22. jūnijs

Reģistrācija un kopsavilkumu iesūtīšana

7. jūlijs

Dalības akceptēšana

15. septembris

Konferences rakstu iesūtīšana

13. oktobris

RTU konferences sekcija Architecture and Urban Planning, konferences vakariņas

14. oktobris

 RTU konferences plenārsēde

Kontakti:

Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvia
Alisa Koroļova
e-pasts: alisakorolova@gmail.com
tālrunis: 26866511

03.05.2017

No 26. jūlija līdz 5. augustam Rīgā notiks starptautiska vasaras skola «The Big Reset on Neighbourhood Design. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods».

To organizē RTU Arhitektūras fakultāte sadarbībā ar kolēģiem no Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Portugāles, Turcijas un Vācijas.

Starptautiskā vasaras universitāte iecerēta kā radoša ideju ģenerēšanas laboratorija, kurā studenti universitātē apgūtās zināšanas var likt lietā reālu problēmsituāciju risināšanā. Topošie pilsētplānotāji, arhitekti, dizaineri strādās starpdisciplinārās un starptautiskās komandās. Viņu uzdevums būs izanalizēt esošo situāciju vairākās Rīgai svarīgās ūdensmalu tuvumā esošās apkaimēs ar bagātu vēsturi - Rīgas vēsturiskajā centrā, Ķīpsalā,Zunda kanāla krastos, Lucavsalā, un ieskicēt šo teritoriju attīstības scenārijus, piedāvājot konkrētus risinājumus, kā, iesaistot iedzīvotājus un sakārtojot infrastruktūru, pilnvērtīgi izmantot esošo teritoriju potenciālu un radīt kvalitatīvu dzīves telpu, saglabājot to savdabīgo identitāti un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Vasaras universitātes darbs noritēs angļu valodā. Programmā iekļautas teorētiskas un praktiskas nodarbības: lekcijas, diskusijas, mācību ekskursijas, objektu apsekojums un analīze. Lielāko daļu laika studenti pavadīs, radot Rīgas apkaimēs iedzīvināmus projektus.

Vasaras universitātes dalībnieki RTU un tās partneraugstskolu profesoru vadībā darba grupās (apmēram 10 dalībnieki katrā) iepazīsies ar Rīgas vēsturiskā centra, Zunda kanāla, Ķīpsalas un Lucavsalas vēsturisko attīstību, tradīcijām, lomu pilsētas kopējā ainavā, veiks šā brīža problēmu analīzi un piedāvās to iespējamos risinājumus un savus nākotnes scenārijus šīm apkaimēm.

Darba gaitā studenti savas idejas neformālās sarunās un diskusijās apspriedīs ar praktizējošiem arhitektiem un pilsētplānotājiem, sociologiem, antropologiem, ekonomistiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. 

Darba grupās tapušie Rīgas apkaimju attīstības projekti būs apskatāmi izstādē RTU APF telpās un fakultātes mājaslapā.

Līdz 15. maijam RTU AF studenti aicināti iesūtīt savus pieteikumus - pieteikuma anketas, CV un motivācijas vēstuli - dalībai šajā vasaras skolā. RTU studentiem dalības maksa nav jāmaksā.

Sīkāka informācija

02.05.2017
Latvijas jaunieši līdz 25 gadu vecumam var pieteikties Šrilankas valdības stipendijai, lai studētu bakalaura studiju programmā kādā no valsts universitātēm Šrilankā.
 
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 4. maijs. 
 
 
 
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar  Aiju Jakoviču, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālr.: 67814331.
27.04.2017

Ja vēlies uzzināt, ko RTU arhitektūras studenti ir izpētījuši un jaunu uzzinājuši par mājokļiem, pilsētvidi, gaismu, neformālo izglītību un daudz ko citu, nāc uz RTU Studentu zinātniskās konferences sekciju «Arhitektūra un pilsētplānošana»!

Konference notiks 28. aprīlī no plkst. 13 Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 433. telpā.

Konferences programma                                                   

13.00 – 13.10 Konferences atklāšana

13.10 – 14.00 Konferences ziņojumi I

 • Santa Freimane, maģ. 2. kurss

“Mājokļu pieejamība Rīgas 21.gs. daudzdzīvokļu ēku kompleksos”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

 • Hilda Treija, maģ. 2. kurss

“Koks mūsdienu interjerā Latvijā”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins   

 • Gints Sūna, maģ.  2. kurss

“Mūsdienu dievnamu arhitektūra Latvijā”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

14.00 – 14.20 Kafijas pauze

14.20 – 15.20 Konferences ziņojumi II

 • Luīze Marta Aizpurva, prof. arh. 1. kurss

“Gaisma pilsētvidē Latvijā”. Zinātniskā vadītāja lekt.I. Miķelsone

 • Kristīne Orleāne, prof. arh. 1. kurss

“Prefabrikācijas efektivitāte ēku projektēšanā”. Zinātniskā vadītāja lekt.I. Miķelsone

 • Madara Šadrina,  prof. arh. 1. kurss

“Tirdzniecības ēku telpiskā vide”. Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

 • Matijs Babris,  prof. arh. 1. kurss

“Neformālā izglītība arhitektūras studijās". Zinātniskais vadītājs prof. U. Bratuškins

15.45. Konferences noslēgums

Jāņa Alkšņa balvas laureāta paziņošana

 

26.04.2017

Apsveicam AF Studentu pašpārvaldes vadītāju Matiju Babri ar ievēlēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdē!

 22. aprīlī LSA Domes sēdē tika ievēlēta apvienības jaunā valde, kā arī apstiprināts LSA biedra naudu un algu apmērs. LSA valdes sastāvā ir prezidents un četri valdes locekļi –viceprezidents, Akadēmiskā virziena vadītājs, Sociālā virziena vadītājs un Iekšējā virziena vadītājs.

Matijs Babris ar 21 balsi par ir ievēlēts par Sociālā virziena vadītāju. Matijs, vadot sociālo virzienu, plāno turpināt strādāt jau pie iesāktajiem darbiem, priekšplānā izceļot darbu pie kreditēšanas sistēmas uzlabošanas un studējošo kredītiem ar valsts galvojumu, kā arī strādāt pie sabiedriskā transporta maksas atvieglojuma un vides pieejamības jautājumiem personām ar invaliditāti.

Par LSA Viceprezidentu vienbalsīgi ievēlēts Sandis Kārkliņš no Latvijas Universitātes.

LSA Akadēmiskā virziena vadītāja amatā otro gadu pēc kārtas ievēlēts Arkādijs Zvaigzne no RTU Rīgas Biznesa skolas, kurš saņēma 22 LSA domnieku balsis.

LSA Iekšējo virzienu turpinās vadīt Dāvis Vēveris no Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

Saskaņā ar LSA statūtiem, tās valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji.

25.04.2017

No 20. līdz 22. aprīlim RTU delegācija viesojās Lvivas (Ukraina) Nacionālajā politehniskajā universitātē (NPU).

Foto galerija

RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis, AF dekāns Uģis Bratuškins un AF Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs Jānis Krastiņš, atsaucoties Latvijas Republikas Goda konsula Lvivā Volodimira Garculas uzaicinājumam, devās uz Lvivu, lai tiktos ar kolēģiem un parrunātu sadarbības veicināšanu starp  Latviju un Ukrainu izglītības un kultūras jomā.

Vizītes laikā RTU pāstāvji Lvivas NPU atklāja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas ceļojošo izstādi “Latvijas arhitektūra 19.-21. gadsimtā” un “Rīgas jūgendstila arhitektūra”.

Notika sarunas ar Lvivas NPU rektoru Juriju Bobalo, iepazīšanās ar arhitektūras studiju gaitu un rezultātiem, kā arī tikšanās ar mācībspēkiem un studentiem. Profesors Jānis Krastiņš nolasīja lekciju par Rīgas jūgendstila arhitektūras konsekvencēm Eiropas arhitektūras kontekstā, kā arī spilgtākajiem piemēriem.

Latvijas un Ukrainas sakaru veicināšanas vizītē piedalījās arī Rīgas pilsētas galvenais arhitekts Gvido Princis, kurš sniedza pārskatu par Rīgas attīstības aktualitātēm.

Latvijas pārstāvji  tiešraides pārraidē Lvivas televīzijā iepazīstināja skatītājus ar vizītes mērķiem un iezīmēja konkrētas nākamās sadarbības perspektīvas.

Vizīti atbalstīja Latvijas Republikas vēstniecība Ukrainā, un tās norisē aktīvi piedalījās arī Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns.

 

24.04.2017

2. maijā no plkst. 9 līdz 18 Vidzemes koncertzālē «Cēsis» notiks starpdisciplināra konference ar Latvijas un Austrijas, Somijas, Itālijas un Lielbritānijas arhitektu, rūpnieku, dizaineru, tehnologu, zinātnieku un amatnieku piedalīšanos par koku arhitektūrā, amatniecībā, dizainā.

RTU arhitektūras studenti, kas vēlas dzirdēt Latvijas koka nozaru iedvesmojošākos stāstus, uzzināt, kā iespējams apvienot dizainu, mākslu, ražošanu un amatnieku prasmes, aicināti līdz 28. aprīlim aizpildīt pieteikšanās anketu, lai bez maksas piedalītos šajā pasākumā.

Konferences rīko RTU Arhitektūras fakultāte. Konferencē tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un angļu valodā.

Konferences programma un sīkāka informācija par Koka dienām. 

13.04.2017

6. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē (RTU AF) notika starptautiskā konkursa «Multi Comfort House» nacionālās atlases kārtas noslēgums. Konkursu vecāko kursu arhitektūras studentiem kopš 2005. gada organizē siltuma un skaņas izolācijas un būvmateriālu ražošanas uzņēmums «Saint-Gobain».

Tā mērķis ir veicināt topošo arhitektu izpratni par termālā, akustiskā un vizuālā komforta nodrošināšanu, izmantojot augstvērtīgus arhitektūras un dizaina risinājumus, cilvēkam pievilcīgas un ērtas telpiskās vides veidošanā. Konkurss notiek divās kārtās – vispirms nacionālā līmenī, pēc tam labākos katrs valsts projektus vērtē starptautiskā žūrija.

Katru gadu studentiem tiek dots kāds specifisks uzdevums. Šogad konkursa dalībniekiem bija jāizstrādā projekts divām daudzdzīvokļu ēkām Madridē, Spānijā, jāpiedāvā savs redzējums vides pieejamības uzlabojumiem, jāizstrādā risinājumi mājokļu termālajam, akustiskajam un vizuālajam komfortam, lai abu ēku esošie un potenciālie iedzīvotāji iegūtu funkcionāli ērtu un arhitektoniski augstvērtīgu dzīvojamo vidi.

Latvijas konkursa nacionālajā atlasē piedalījās visi RTU AF Arhitektūras profesionālās programmas 1. kursa studenti, kā arī ERASMUS+ apmaiņas programmas dalībnieki – fakultātē studējošie ārvalstu sadarbības augstskolu studenti.

Nacionālā žūrija, kuras sastāvā šogad ir Andris Lujāns un Jānis Ankipāns no «Saint-Gobain Latvia», RTU AF dekāns profesors Uģis Bratuškins, profesore Sandra Treija, docents Edgars Bondars, arhitekti Miķelis Putrāms un Guntis Grabovskis, «Passive Hause Latvia» pārstāvji Mare Mitrēvica un Ervīns Krauklis, izvērtēja 26 studentu komandu projektus.

Par labākajiem tika atzīti trīs studentu komandu veidotie projekti: Aivas Dorbes un Laumas Kalniņas; Ineses Gustas un Lauras Dārtas Ivanes; Madaras Šadrinas un Rūdolfa Maurāna.

Konkursa nacionālās kārtas uzvarētāji saņems naudas balvas un pārstāvēs Latviju konkursa noslēdzošajā starptautiskajā kārtā, kas jūnija sākumā norisināsies Madridē.

07.04.2017

Ir izsludināta pieteikšanās uz Grieķijas valdības stipendijām.

Grieķijas valdība piedāvā divas stipendijas:

 • viena maģistrantūras vai doktorantūras studijām vai pētniecībai 10 mēnešiem;
 • viena grieķu valodas un kultūras kursiem 2017. gada vasarā.

Studijām nepieciešamas labas grieķu vai angļu valodas zināšanas (ja studijas notiek angļu valodā). Pētniecībai nepieciešamas grieķu vai angļu, vai franču valodas zināšanas.

Informācija par stipendijām, kā arī studiju un pētniecības stipendijai nepieciešamo dokumentu saraksts.

Pieteikuma veidlapa studiju un pētniecības stipendijai. 

Piesakoties stipendijai vasaras kursiem, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa, pie tās jāpiestiprina pases fotogrāfija;
 • pases kopija;
 • CV;
 • motivācijas vēstule (lūdz VIAA);
 • diploma un tā pielikuma kopija (apstiprināt nevajag) vai arī atzīmju izraksts, kurā redzami visi nokārtotie eksāmeni (ja studijas vēl nav pabeigtas);
 • sertifikāti, kas apliecina to svešvalodu zināšanas, kuras kandidāts zina.

Pieteikuma veidlapa vasaras kursu stipendijai

Pieteikumus stipendijām var iesniegt līdz 18. aprīlim.

Informācija par vasaras kursu norises vietu un laiku būs piejama pēc 2017. gada 16. jūnija.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Tālrunis papildu informācijai – 67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv 

03.04.2017

Līdz 25. maijam  ir iespēja pieteikties Kazahstānas valdības stipendijām. 

2017./2018. akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

 • stipendijas bakalaura līmeņa studijām – ilgums 4 gadi, stipendijas lielums 67 dolāri mēnesī (1 dolārs = 312 tenges); 
 • stipendijas maģistra līmeņa studijām – ilgums 1 vai 2 gadi, stipendijas lielums 171 dolārs mēnesī;
 • stipendijas doktora līmeņa studijām – ilgums 3 gadi, stipendijas lielums 262 dolāri mēnesī.

Stipendijas tiek piedāvātas visam studiju laikam.

Studijas notiek krievu valodā. Stipendiātiem par studijām un kopmītnēm nav jāmaksā.

Latvijas iedzīvotāji paši var izvēlēties Kazahstānas universitāti, kurā studēt, kā arī studiju programmu.

Kazahstānas Izglītības un zinātnes ministrija iesaka izvēlēties:

Iesnieguma veidlapa

Iesniedzamo dokumentu saraksts jānoskaidro, sazinoties ar universitātēm.

Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 25. maijs.

Stipendijas kandidāts tiks uzņemts universitātē, pamatojoties uz rezultātu, kāds būs universitātes pārrunās ar stipendijas kandidātu.

Dokumenti jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā 2 eksemplāros. Valsts izglītības attīstības aģentūra tos nosūtīs Kazahstānas Izglītības un zinātnes ministrijai.

03.04.2017

Pages