Aktualitātes

Jauno mediju kultūras centrs RIXC izsludina pieteikšanos jaunai, starptautiskai akadēmiskajai konferenču sērijai “Atjaunojamā nākotne”, kurā piedalīsies tādi pasaulē atzīti lektori, kā Ļevs Manovičs un Džons Takara, apskatot mākslas transformatīvo potenciālu post-mediju laikmetā. Tās laikā norisināsies arī konferenci pavadošā izstāde, dažādas mākslinieciskās performances un radošās darbnīcas.

Konferenci un festivālu organizē RIXC sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas un pētījumu laboratoriju.

Plašāka informācija: http://rixc.org

Kontakti: rixc[at]rixc.lv, 67228478 (RIXC birojs)

02.04.2015

12. februārī RTU Dizaina centrā tika atklāta plāksne, kas apliecina, ka ēka atzīta par 2014. gada labāko arhitektūras objektu Rīgā.

Ēkas renovācijas projekta autori arhitekti Ģirts Valeinis, Jānis Prusaks, Kristīne Krakope, Signe Zihelmane un inženieris Artis Silmanovičs ir saņēmuši Rīgas gada balvu arhitektūrā par kompetenci un degsmi 21. gadsimta augstākās izglītības un pētniecības prasībām atbilstošas sabiedriskas būves izveidošanā. 

Godalgotā ēka ir piemērota divu radošu RTU struktūrvienību — RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) un RTU Dizaina tehnoloģiju institūta — studiju un zinātniskā darba vajadzībām. 

APF dekāns Uģis Bratuškins: «Ēku būtībā ir radījuši RTU absolventi — ne tikai arhitekti, bet arī būvnieki un citu specialitāšu inženieri, kas augstāko izglītību ieguvuši RTU. Līdz ar to Rīgas arhitektūras gada balva RTU Dizaina centram reizē apliecina arī RTU izglītības kvalitāti».

Ēkas koncepta radīšanā tika iesaistīti arī APF studenti, kas studentu apmaiņas projektos bija studējuši ārpus Latvijas un redzējuši līdzīgas fakultāšu ēkas citās valstīs. Studenti vēlējās, lai studiju vide būtu pieejama 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, lai ēka būtu «caurspīdīga», lai tajā būtu integrēta darbnīcu vide, kas atvieglotu komunikāciju ikdienā. Šīs studentu vēlmes arhitekti arī veiksmīgi īstenojuši, atzīst gan paši ēkas iemītnieki, gan žūrijas komisija, kurā strādāja pārstāvji no Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Būvinženieru savienības un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes. 

Foto galerija

12.02.2015

18. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (RTU APF) tika sumināti gadskārtējās latviešu būvinženiera, RTU Goda doktora un Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes kavaliera Gunta Boles iedibinātās balvas un profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmijas laureāti.

Jau 23. gadu, izvērtējot RTU APF un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) studentu sekmes, profesionālo aktivitāti ārpus tiešās studiju programmas apguves, izstrādāto studiju darbu profesionālo kvalitāti un svešvalodu prasmes, žūrijas komisija G. Boles pilnvarota pārstāvja - arhitekta Jura Skalberga vadībā izraugās balvai vienu, viņuprāt, labāko studentu no katras fakultātes. Šogad no 10 balvas pretendentiem par labākajiem tika atzīts APF diplomands Krišjānis Kopštāls un BIF students Lauris Peterāns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmija tika iedibināta pagājušajā gadā, lai veicinātu kopējo harmoniju Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībā un mudinātu jaunos kolēģus šajā globalizācijas laikmetā vairāk domāt par vides kontekstu un izmantot vietējās tradīcijās sakņotu paņēmienu klāstu gan plānojumu, gan arhitektūras formālo risinājumu veidošanā. APF diplomande Rūta Sāviča šo aicinājumu bija uzklausījusi savā diplomprojektā «Lestenes muižas atjaunošana», par ko arī saņēma profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmiju.

Visi trīs laureāti izteica lielu pateicību pedagogiem, draugiem un atbalstītājiem, kas viņus mudinājuši studēt un attīstīties, un mecenātiem, kas ar balvām un prēmijām novērtējuši viņu veikumu. Viņi ir pārliecināti, ka balvas ir ne tikai gods, bet arī liela atbildība un motivācija neapstāties pie sasniegtā. 

19.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

No šodienas RTU Dizaina centrā, Āzenes ielā 18, ātrijā ir apskatāma Šveices mūsdienu arhitektūras ceļojošā izstāde "Swiss Positions - Ilgtspējīgas metodes būvniecībā 33 kadros", ko Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijas Republikā ir laipni nodevusi APF pastāvīgā glabāšanā.

Izstāde ir 25 talantīgu meistaru veidota 33 fotogrāfiju kolekcija, kas ataino Šveices būvniecības nozares pēdējos divdesmit gados radītos arhitektūras un inženiertehniskos sasniegumus, kas ir saistīti ar ilgtspējīgu attīstību.

Šveices arhitektūra un inženierzinātne pasaulē ir slavena, pateicoties to projektētāju tehnisko zināšanu kvalitātei un viņu radošumam. Atzinīgi tiek vērtēts arī tas, ka projektos liela uzmanība pievērsta tālejošām rūpēm par ilgtspējīgu attīstību.

RTU APF skatāmā izstāde iepazīstina ar inženiertehniskajām metodēm, materiāliem, ekoloģiju un dabas aizsardzību no dažādiem skatu punktiem, vienlaikus uzsverot katra sasnieguma unikalitāti. «Šveices pozīcijas: ilgtspējīgas metodes būvniecībā 33 kadros» parāda, ka ilgtspējīga attīstība nav gatava formula, bet gan tāda, kas apvieno dažādas arhitektūras prakses, radot jautājumus – gan par radošumu, gan ilgtspēju. 

Izstādi tematiski veido vairākas daļas: 

  • PIEPILSĒTA - vai ilgtspējīga attīstība attaisno piepilsētas plānošanu, 
  • KALNU REĢIONS - kalni – dabas liegums vai ilgtspējīga attīstība, 
  • PILSĒTVIDE - vai blīvi apdzīvotas pilsētas ir ilgtspējīgas attīstības nākotne, 
  • LAUKU APVIDUS - vai vietējā identitāte un ilgtspējīga attīstība lauku reģionos ir savienojama, 
  • ATPŪTAS ZONA - vai tūrisms ir ilgtspējīgas attīstības sabiedrotais vai ienaidnieks un 
  • INFRASTRUKTŪRA - vai ilgtspējīga infrastruktūra palielina vai samazina ainavas vērtību. 

Izstādes veidotāja un kuratore ir mākslas vēsturniece Natalī Heršdorfere (Nathalie Herschdorfer). Izstādes tapšanu atbalstījis Šveices Konfederācijas Ārlietu departaments un Šveices vēstniecības visā pasaulē.

Aicinām interesentus!

10.12.2014

6. oktobrī - Pasaules arhitektūras dienā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina centra autori – arhitekti Ģirts Valeinis, Jānis Prusaks, Kristīne Krakope, Signe Zihelmane un inženieris Artis Silmanovičs saņēma 2014. gada balvu Rīgas arhitektūrā – «Par kompetenci un degsmi 21.gadsimta augstākās izglītības un pētniecības prasībām atbilstošas sabiedriskas būves izveidošanā».
«Šī gada būvju skatē kopā ar žūrijas ekspertiem īpaši apskatījām labākos piemērus pilsētas dzīvojamās vides ilgtspējas nodrošināšanā, pievēršot uzmanību tādiem pilsētvides raksturlielumiem kā energoefektivitāte, vides pieejamība un universālais dizains, novērtējot paveikto gan Rīgas vēsturiskajā centrā, gan apkaimēs un mikrorajonos. Īpašs gandarījums par jauno RTU Dizaina centru Ķīpsalā, kas kopš pagājušā mācību gada ir arī RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes jaunā mājvieta. Objekts neapšaubāmi demonstrē Rīgas arhitektūras skolas varējumu un, cerams, dos vērā ņemamu ieguldījumu topošo inženieru un radošo industriju speciālistu profesionālajā izaugsmē,» uzsvēra Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.
«Rīga ir tā vieta, kur daudzu arhitektu idejas tiek realizētas dzīvē. Katru gadu tiek radīti daudzi šādi objekti, kas padara pilsētu pievilcīgāku, un bez sadarbības ar privāto sektoru pilsētu nekad nevarēs padarīt tik skaistu, kāda tā ir šodien,» balvas pasniegšanas ceremonijā norādīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks.
Arhitektūras darbu skatei sākotnēji tika pieteikti vairāk nekā 70 objekti. Pieteiktos objektus vērtēja žūrijas eksperti, kas pārstāv gan Rīgas pilsētas arhitekta biroju, gan nozares nevalstiskās organizācijas, un izveidoja reģistru ar 35 dalībniekiem, kas tika virzīti tālākai izvērtēšanai. Tālākā vērtēšanas procesā vairākkārtējās ekspertu sanāksmēs tika diskutēts un klātienes vizītēs apmeklēti objekti, tiekoties gan ar būvju autoriem, gan pasūtītājiem. Pēc minētā izvērtēšanas procesa tika lemts par balvas pretendentu sarakstu, kuru šogad veido 13 būves. Gada balva tika piešķirta skatē par labāko atzītās būves autoram.
Arhitektūras sasniegumu skati organizē pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un partneriem. Dalībniekus – būves un to autorus – skatei varēja izvirzīt Rīgas pilsētas arhitekta birojs, valstiskās un nevalstiskās institūcijas un organizācijas, kā arī jebkura juridiska un fiziska persona.
Lai izceltu un popularizētu sasniegumus Rīgas arhitektūrā, sekmējot kvalitatīvas pilsētvides attīstību, un apzinātu arhitektu veikumu, kopš 2006.gada tiek organizēta jaunāko objektu skate. Tās mērķis – rosināt profesionālu diskusiju par vērtībām pilsētas arhitektūrā un kritērijiem kvalitatīvas pilsētvides novērtēšanā un veicināt sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas, ar to gan vairojot izpratni un līdzdalību, gan veidojot pieprasījumu pēc kvalitatīviem pakalpojumiem arhitektūras jomā.
 

06.10.2014

Pages