Aktualitātes

LU Latvijas Vēstures institūts  piedāvā vasaras darba iespēju arhitektūras  un/vai restaurācijas specializācijas studentam.

 Līdz 2017. gada aprīlim LU Latvijas Vēstures institūts realizē startptautisku un starpdisciplināru pētniecības projektu, kurā tiek pētīta dzelzs ieguves attīstība no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem. Kā viens no pētījuma posmiem 2016. gada jūlijā un augustā tiks veikti izrakumi vienā no Kurzemes hercogistes dzelzs manufaktūras vietām. Izrakumu gaitā plānots atsegt ēku mūrētus pamatus un citas konstrukcijas vienai vai vairākām celtnēm. Izrakumu laikā šīs ēku paliekas tiks dokumentētas, uzmērītas un analizētas. 

Piedāvātais darbs būtu piemērots studentam ar interesi vēsturiskajā arhitektūrā un, darbojoties starpdisciplinārā komandā, viņam / viņai būtu iespēja organizēt konstrukciju uzmērošanu, rasēšanu, digitalizēšanu, 3D vizualizācijas un rekonstrukcijas izstrādi.

LU LVI piedāvā:
- prakses vietu;
- pieredzi darbā starptautiskā, starpdisciplinārā komandā;
- Institūta pētnieku atbalstu darbu veikšanai;
- iespēju izmantot arheoloģisko pieminekli sava studiju darba izstrādei;
- projekta apmaksātu naktsmītni un ēdināšanu lauka darbu laikā;
- dienas naudu lauka darbu laikā.

LU LVI sagaida:
- studentu, kurš ir ieinteresēs vērturisko celtņu arhitektūrā/ rekonstruēšanā/ 3D rekonstruēšana;
- prasmi strādāt ar datorprogrammā rasēšanas un 3D rekonstrukcijas veikšanai;
- gatavību piedalīties arheoloģiskajā ekspedīcijā no 25.07.-19.08.2016.

Interesentus lūdzam sazināties ar pētnieku Rūdolfu Brūzi pa e-pastu: semigall@hotmail.com

25.02.2016

Līdz 10. martam RTU Dizaina centra ātrijā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, skatāma izstāde «Mūsu Arktikas nākotne».

 

Izstādi uz Latviju atvedusi Dānijas vēstniecība Latvijā.

 

17.02.2016

Latviešu nacionālā apvienība Kanādā sadarbībā ar RTU Attīstības fondu izsludina stipendiju konkursu.

Stipendiju konkursa mērķis ir atbalstīt studentus mācībās un veicināt profesionālo un grupas darba iemaņu apgūšanu, tādējādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos.

Konkursā var pieteikties RTU APF un BIF studējošie, veidojot komandas līdz 3 (trīs) cilvēkiem sastāvā. 

 Lai piedalītos konkursa pirmajā kārtā pretendentiem līdz 2016. gada 13. martam (ieskaitot) ir jāiesniedz  Sekmju izraksts par iepriekšējo mācību semestri ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi, kā arī Studentu komandas pieteikuma darbs: Brīvi aprakstīts temats „Pasaules pieredze un Latvijas iespējas būvniecības kvalitātes attīstības nodrošināšanai”, sniedzot ieteikumus Latvijas būvniecības sistēmas uzlabošanai (būvniecības procesi, projektēšana, sadarbība organizāciju starpā, izglītība u.c.).

Konkursa nolikums un sīkāka informāciju skatīt šeit.

16.02.2016

Liverpool University Press žurnāla Town Planning Review jaunākajā numurā lasāms RTU APF doktores Māras Liepa-Zemešas raksts par sabiedrības attieksmes ietekmi uz pilsētplānošanu.

Publikācija «Sabiedrības attieksmes ietekme uz pilsētplānošanu: iesaistošas plānošanas sistēmas attīstība Latvijā krīžu laikā» Effects of public perception on urban planning: evolution of an inclusive planning system during crises in Latvia») tapusi sadarbībā ar Ņujorkas štata Buffalo universitātes Pilsētu un reģionālās plānošanas departamenta asociēto profesoru Danielu Baldvinu Hesu (Daniel Baldwin Hess) un ir atzīta par labāko rakstu žurnāla Town Planning Review jaunākajā izdevumā raksts (the Best in Issue).

Rakstā atspoguļots kā ekonomiskās krīzes, ko Latvija piedzīvojusi kopš neatkarības atjaunošanas, ir ietekmējušas plānošanas procesus un sabiedrības attieksmi pret tiem. Zinām, ka ekonomiskā izaugsme Latvijā pēdējos gados tiek vērtēta kā viena no straujākajām Eiropā, tomēr pēdējās desmitgadēs pieredzētais Latvijas iedzīvotājus ir darījis piesardzīgākus. Situācija Latvijā ir atkarīga no pasaules ģeopolitiskajām tendencēm. Šādi ārēji izraisīti notikumi ietekmē dažādas sfēras, tai skaitā pilsētplānošanu un sabiedrības attieksmi pret to.

Publikācijā analizēti gan ekonomiskās izaugsmes periodi, gan lejupslīde, apskatot pāreju no centralizētas plānošanas sistēmas totalitārismā uz iesaistošu plānošanas procesu, kas ir balstīts uz vienošanos starp dažādām iesaistītajām pusēm un vienotu izpratni par sasniedzamajiem mērķiem.

Autori ir rūpīgi izvērtējuši pirms raksta tapšanas veiktās izpētes un statistikas datus, veikuši intervijas un noskaidrojuši ārējo faktoru ietekmi uz plānošanas procesu. Secināts, ka iedzīvotāju rūpes par savu individuālo labklājību, neuzticēšanās citiem un valsts pārvaldei veicina plānošanas procesa neelastīgumu. Turpretī brīvprātība un interese par kolektīvo labumu var veicināt demokrātiska un iesaistoša plānošanas procesa attīstību.

Raksts tapis projekta «Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes pilsētplānošanas izglītības studiju moduļa modernizācija («Updating of Study Module in Urban Planning Education at Faculty of Architecture and Urban Planning of the Riga Technical University»)gaitā ar Baltijas-Amerikas brīvības fonda (Baltic-American Freedom Foundation – BAFF) atbalstu.

2016. gada februārī ikviens interesents rakstu var lasīt šeit.  

 

 

04.02.2016

2016. gada vasaras sezonas noslēgumā Saulkrastos, Baltās kāpas apkārtnē, plānota neparasta dabas objekta – Dabas dizaina parka – izveide, kura koncepcijas izstrādē piedalās arī Latvijas augstskolu studenti.

Parks iecerēts kā sabiedrību piesaistošs objekts, kas izglītos par saudzīgu cilvēku rīcību pret vietējām dabas vērtībām, skaidros, kas ir ekosistēmu pakalpojumi, un mazinās apmeklētāju radīto ietekmi uz apkārtnes ekosistēmu. 

14. janvārī RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas studenti un Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) Dizaina nodaļas studenti iepazīstināja ar savām idejām Saulkrastu Baltās kāpas apkārtnes labiekārtošanai un priekšlikumiem Dabas dizaina parka objektu izveidei.

Tiekoties ar studentiem, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, uzsvēra, ka Saulkrastiem Baltās kāpas apkārtne ir īpaša un to apmeklē tūkstošiem cilvēku, tāpēc prieks, ka ar studentu palīdzību tiek plānota aizraujoša apmeklētāju izglītošana un domāts par saudzējošu cilvēku virzīšanu cauri šim biotopam.

LLU un RTU studenti iepazīstināja ar idejām Dabas dizaina parka telpiskajam plānojumam, Baltās kāpas teritorijas izmantošanai un attīstības aspektiem. LMA studenti ieskicēja vīziju par dizaina parkā iekļaujamajiem mākslas objektiem, informatīvajām zīmēm un dizainu.

RTU studentu ieteikumu vidū bija Baltās kāpas apkārtnes celiņu izveide bez pakāpieniem, tiltu izveide, kas sastāvētu no dažāda augstuma gaismas kubiem-saules kolektoriem, kas atrastos  virs vai zem ūdens līmeņa. Studenti ierosināja celiņu iezīmēšanai un apkārtnē esošo liepu izcelšanai, izmantot dažādus oriģinālus gaismas efektus. Izskanēja ideja veidot Baskāju taku, izmantot koka elementus, atdarinot dzīvās dabas formas, teritorijā esošo tualeti pārveidot par kafejnīcu ar jumta terasi un riteņu, slēpju nomu.

LLU studenti rekomendēja veidot velosipēdu novietnes, ierobežot gājēju plūsmu ar apstādījumiem un informācijas stendiem. Vietas, kur plaši izbradāta zemsedze, topošie ainavu arhitekti ieteica izmantot mākslas objektu izveidei un, piemēram, uz esošajiem pauguriem veidot apskates punktus, kā arī aizpildīt tās ar apstādījumiem, soliņiem un mākslas objektiem. Izskanēja ierosinājums koriģēt apstādījumu sugu sastāvu un invazīvos stādījumus nomainīt ar piemērotākiem. LLU studentu priekšlikumu vidū pavīdēja arī izteikumi izcelt Vilkaču priedi kā esošu dabīgu mākslas objektu, izmantot koku kritalas margu vietā, tā vajadzīgajā veidā organizējot apmeklētāju plūsmu, ieviest visā apkārtnē vienotu dizainu, kā arī noslodzes un postījumu punktos izvietot mākslas objektus.

LMA piedāvāja Dabas dizaina parkā ieviest universālus un daudzveidīgi izmantojamus objektus, kas ir montējami un demontējami, kā arī uzstādīt binokulāru stereoskopu, kas vērstu uzmanību uz Baltās kāpas eroziju un apkārtnes dabas vērtībām. Viņi Dabas dizaina parku iztēlojās kā funkcionālu platformu, kas sastāv no dažādiem celiņiem ar norāžu sistēmu, kurā atrodas gan labierīcības, gan meža namiņš. LMA studenti uzsvēra, ka vides objekta loma ir likt cilvēkam apzināties piederību dabai un iespējas saglabāt dabas vērtības. Lai novirzītu cilvēku plūsmu no Baltās kāpas uz liedagu, studenti piedāvā izveidot savdabīgu mākslas objektu «Nedrupini balto kāpu – spēlējies te!». Tas sastāvētu no piramīdas smilšu birdināšanai un smilšu ruļļa, ar kura palīdzību ikviens varētu veidot savu ierakstu smiltīs. Studentu ideju vidū bija arī ieteikums Dabas dizaina parkā veidot objektus no zariem, kas ierobežotu apmeklētāju plūsmu un piesaistītu uzmanību ar savdabīgām formām. Tā varētu būt nojume no zariem, ligzda piknikam u.tml.

Pasākuma noslēgumā projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi» pārstāvji izteica gandarījumu par studentu veikumu, pateicībā dāvinot viņiem suvenīrus, un solīja idejas izmantot, veidojot Dabas dizaina parku.

Dabas dizaina parks Saulkrastos ir viena no projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” jeb LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā» aktivitātēm. Projekts aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība «Baltijas krasti».

Eiropas Savienības LIFE+ programmas «Vides politika un pārvaldība» LIFE13 ENV/LV/000839 projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi» (LIFE EcosystemServices) kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

Plašāka informācija par projektu iegūstama interneta vietnē http://ekosistemas.daba.gov.lv

18.01.2016

Studenti un jaunie arhitekti no Latvijas aicināti piedalīties starptautiskā ideju darbnīcā «Arhitektūra & bēgļi», kas no 29. janvāra līdz 5. februārim notiks Romā.

Darbnīcu organizē biedrība «Emergency Architecture & Human Rights» sadarbībā ar Romas Universitāti «La Sapienza» un Dānijas Karalisko akadēmiju, lai risinātu šobrīd Eiropā aktuālās bēgļu izmitināšanas problēmas.

Dalībnieku uzdevums būs pētīt un analizēt esošo situāciju Itālijā, Lampedūzā, Pakino (Sicīlija), Algero (Sardīnijā), Mandūrijā (Puglija) un Romā un piedāvāt risinājumus segregācijas mazināšanai.

Interesenti lūgti līdz 25. janvārim nosūtīt savu CV uz e-pasta adresi: micheledimarco@earchitecture.dk

Informācija: www.earchitecture.dk un www.facebook.com/architecturehumanrights

14.01.2016

​14. janvārī RTU APF notika studentu ideju prezentācija iecerētajai Saulkrastu dizaina parka izveidei.

Dizaina parku iecerēts izveidot un atklāt jau šā gada beigās Saulkrastu Baltajā kāpā. Tas būs interaktīvs objekts, kas izglītos sabiedrību par saudzīgu cilvēku rīcību pret vietējām dabas vērtībām un skaidros, kas ir ekosistēmu pakalpojumi. Viens no dizaina parka uzdevumiem būs mazināt apmeklētāju radīto ietekmi uz apkārtnes ekosistēmu.

Darbu pie plānotā Saulkrastu dabas dizaina parka koncepcijas izstrādes Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studenti sāka rudenī. Ir notikušas vairākas tikšanās ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem. Studenti kopīgi ar projekta pārstāvjiem ir apmeklējuši Saulkrastu Balto kāpu, Informācijas centru, Jūras parku un diskutējuši par piemērotāko dizaina parka izveides vietu. Ir veikta detalizēta teritorijas analīze.

14. janvārī Saulkrastu pašvaldības pārstāvji un projekta īstenotāji iepazinās un vērtēja studentu piedāvātās idejas - LMA studentu vīziju par parkā iekļaujamajiem mākslas objektiem, informatīvajām zīmēm un dizainu un LLU un RTU studentu izstrādāto redzējumu par dabas dizaina parka telpisko plānojumu, teritorijas izmantošanas un attīstības aspektiem un tehniskajiem risinājumiem.

Dizaina parks taps ar Dabas aizsardzības pārvaldes, Saulkrastu novada pašvaldības un biedrības «Baltijas krasti» īstenotā Eiropas Savienības projekta «Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā» atbalstu.

14.01.2016

7. janvārī  RTU APF metodiskā bibliotēka no ilggadīgā Meinharda fon Gerkāna sadarbības partnera - arhitektu biroja "Vincents Arhitektūra" dāvinājumā saņēma vairākas grāmatas par Meinharda fon Gerkāna daiļradi.

Attēlā no kreisās: prof. J. Krastiņš, Vincents Arhitektūra arhitekts Ojārs Šablovskis un prof. J. Briņķis

Fakultātes metodiskās bibliotēkas krājums ir papildināts ar trijām grāmatām par izcilā miestara dzīvi un veikumu: "Meinhard von Gerkan : Vielfalt in der Einheit", "Meinhard von Gerkan : Biografie in Bauten 1965–2015" un "Aus freier Hand : Meinhard von Gerkan : 50 Jahre Architektur in Zeichnungen und Skizzen. Katalog zur Ausstellung". 

Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, pieņemot dāvinājumu, uzsvēra, ka grāmatas un arī šobrīd Pēterbaznīcā meistara daiļradei veltītās izstādes apmeklējums APF studentiem ir vērtīgs pedagoģiski didaktisks materiāls. Profesors atzina, ka izstāde „Domu līnijas. Meinhards fon Gerkāns – 50 arhitektūras gadi skicēs un zīmējumos.” ir, viņaprāt, visoriģinālākā arhitektūras darbu personālizstāde, kas demonstrē kā arhitekta doma iegūst vizuālu tēlu brīvrokas skicē.

„Šodienas datorizācijas laikmetā ir grūti pārliecināt studentus lietot skicēšanu. Datorprogramma ir projekta izpildes, bet ne domāšanas instruments. Pamatdoma rodas citā mērogā nekā datorprogramma, un tieši ar roku vilktas skices līnijas ļauj rasties inovatīvai un mākslinieciski izteiksmīgai arhitektūrai. Piemērs, ko rāda tāda mēroga autoritāte kā Meinhards fon Gerkāns, iedvesmos arhitektūras studentus radošam darbam,” uzsvēra profesors Jānis Krastiņš.

08.01.2016

Apsveicam profesoru Jāni Krastiņu ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) piešķirto apbalvojumu par 2015. gada sasniegumiem zinātnē!

Profesora Jāņa Krastiņa darbs «Liepāja: Jūgendstila arhitektūra = Liepāja: Art Nouveau Architecture» un RTU Lietišķās ķīmijas institūta zinātnieku grupas pētījums «Jauni katalītiski procesi biomasas konversijai degvielās» LZA iekļāvusi 2015. gada desmit izcilāko Latvijas zinātnes sasniegumu skaitā.

J. Krastiņa pētījums par līdz šim neapzināto Latvijas kultūras mantojuma vērtību – unikālo jūgendstila arhitektūru Liepājā – ļauj izzināt pilsētas būvnieciskās attīstības vēsturi, noskaidrot iepriekš nezināmu arhitektu radošo mantojumu un apzināt vismaz 120 Liepājas ēku arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību. 

J. Krastiņš uzsver, ka «Jūgendstila ēkas Graudu ielā, Kuršu ielā un dažās citās vietās veido Liepājas sejas pašus izteiksmīgākos vaibstus. Ir patiess prieks, ka pētījums pamanīts Latvijas zinātnes labāko saniegumu klāstā, un ceru, ka tas palīdzēs plašākai sabiedrībai apzināties Latvijas arhitektūras vērtības un veltīt lielāku uzmanību to saglabāšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm».

Apzinoties Liepājas arhitektūras unikalitāti,  lielu daļu pilsētas namu ēku kartotēkā profesors dokumentējis jau pirms trīsdesmit gadiem, tomēr dziļākai izpētei pievērsties ļāva vēsturiski dokumenti, kas pavisam nesen tika iegūti no ēku mantinieku arhīviem. Analizējot dažādu ēku plānus un arhitektūras īpatnības, bija iespējams identificēt līdz šim nezināmus Paula Kampes, Čarlza Karra, Ludviga Melvila un citu arhitektu darbus.  

2015. gada zinātnisko sasniegumu konkursa uzvarētāju sveikšana LZA notiks 2016. gada 19. janvārī
.

04.01.2016

17. decembrī RTU APF notika gadskārtējā latviešu būvinženiera, RTU Goda doktora un Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes kavaliera Gunta Boles iedibinātās balvas un profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmijas pasniegšana.

Jau 24. gadu, izvērtējot RTU APF un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) studentu sekmes, profesionālo aktivitāti ārpus tiešās studiju programmas apguves un izstrādāto studiju darbu profesionālo kvalitāti, žūrijas komisija G. Boles pilnvarotā pārstāvja - arhitekta Jura Skalberga vadībā izraugās balvai vienu, viņuprāt, labāko studentu no katras fakultātes. Šogad no 11 pretendentiem par labākajām tika atzītas APF studente Andra Odumāne un BIF studente Inna Klasa.

No kreisās: I.Klasa, J. Skalbergs, A. Odumāne

Profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmija tiek piešķirta kopš 2013. gada. Profesora zinātniskā darbība ir saistīta ar vietējo, reģionālo problēmu nozīmes izpēti mūsdienu arhitektūras profesijā. Šai tēmai viņš veltījis savu diplomdarbu un tā bijusi viņa interešu lokā gan kā praktizējošam arhitektam, gan strādājot ar studentiem universitātē. Iedibinot savu prēmiju, profesors Strautmanis vēlējās veicināt kopējo harmoniju Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībā un mudināt jaunos kolēģus vairāk domāt par piedāvāto paņēmienu klāstu gan plānojumu, gan arhitektūras formālo risinājumu veidošanā Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībai.

No kreisās: V. Gūtmanis, I. Strautmanis

Sveicot šā gada prēmijas ieguvēju, APF diplomandu Valtu Gūtmani, profesors pauda prieku un gandarījumu, ka Valts savā diplomprojektā «Latvijas Nacionālā teātra jaunā zāle» ir pratis atrast harmonisku risinājumu vēsturiskās un modernās arhitektūras līdzāspastāvēšanai, piešķirot vecajam teātra apjomam jaunu kvalitāti.

Visas trīs laureāti pauda prieku par iegūto atzinību izteica lielu pateicību mecenātiem, kuru iedibinātās balvas ir papildus stimuls un motivācija neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt studēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.

18.12.2015

Pages