Pieteikšanās Jāņa Alkšņa stipendijai

Līdz 22. aprīlim RTU AF bakalaura studiju programmu 2., 3. un 4. kursa, kā arī profesionālo un maģistra studiju programmu studenti, kas piedalīsies fakultātes 2018. gada studentu zinātniskajā konferencē, var pieteikties Jāņa Alkšņa stipendijai.
 
Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, sadarbojoties ar SIA „ADD Projekts” un RTU AF izsludina konkursu arhitekta Jāņa Alkšņa vārdā nosauktajai stipendijai. Stipendiju finansējums tiek iegūts no grāmatas „Arhitekts Jānis Alksnis 1869–1939 Architect” pārdošanas ieņēmumiem. Stipendijas mērķis ir aktivizēt RTU AF studentus veikt pētījumus un piedalīties zinātniskajā darbā.
 
Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 vienreizējā stipendija 350 EUR vērtībā. Stipendijas ieguvējs saņem arī diplomu un vienu grāmatas „Arhitekts Jānis Alksnis 1869–1939 Architect” eksemplāru ar autora ierakstu.
 
Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāaugšuplādē AF studentu zinātniskajai konferencei veidots vertikāla formāta stenda referāts, kas atspoguļo pētījuma par aktuālām arhitektūras un pilsētplānošanas tēmām saturu, un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 22. aprīlim (ieskaitot).
 
Latvian