RTU 59. Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija «Arhitektūra un pilsētplānošana»

24. aprīlī no plkst. 13.00 līdz 16.30 RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 306. telpā notiks RTU 59. Studentu zinātniskās konferences sekcijas «Arhitektūra un pilsētplānošana» darbs. Aicinām interesentus iepazīties ar studentu veiktajiem pētījumiem un ar savu balsi noteikt, kurš no dalībniekiem šogad iegūs Jāņa Alkšņa balvu.

Konferences programma

13.00 – 13.10 Konferences atklāšana

13.10 – 14.30 Konferences ziņojumi I

Sabīne Strazdiņa, maģ. 1. kurss

«Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnamu revitalizācija Latvijā», zinātniskais vadītājs docents Ilmārs Dirveiks

Pārsla Esmeralda Sietiņa, maģ. 1. kurss

«Iekštelpu klimata ietekme uz cilvēka komfortu un veselību», zinātniskais vadītājs docents Edgars Bondars

Vineta Sārtaputna, maģ. 2. kurss

«Fasādes evolūcija un mūsdienu izteiksmes veidi», zinātniskā vadītāja lektore Dace Kalvāne

Undīne Ģemze, maģ. 1. kurss

«Subsidēto mājokļu arhitektoniskie un pilsētbūvnieciskie aspekti», zinātniskā vadītāja profesore Sandra Treija

Madara Šadrina, maģ. 2. kurss

«Tirdzniecības ēku telpiskā vide», zinātniskais vadītājs profesors Uģis Bratuškins

14.30 – 15.00 Kafijas pauze, konferences plakātu izstāde

15.00 – 16.00 Konferences ziņojumi II

Dita Oberštate, maģ. 1. kurss

«Sabiedrības iniciatīvas nozīme», zinātniskā vadītāja docente Renāte Čaupale

Elza Dobičina, maģ. 2. kurss

«Zaļās struktūras loma pilsētvidē», zinātniskā vadītāja lektore Ieva Miķelsone

Tatjana Ūdre, maģ. 2. kurss

«Kleistu apkaimes attīstības problēmas», zinātniskā vadītāja lektore Ieva Miķelsone

Lidija Potjomkina, maģ. 1. kurss

«Kopienas dārzi pilsētvidē»,  zinātniskā vadītāja profesore Sandra Treija

16.00 – 16.20 Konferences dalībnieku balsojums par saistošāko ziņojumu

16.20 – 16.30 Jāņa Alkšņa balvas laureāta paziņošana un sveikšana

Konferences zinātniskā komisija: profesors Jānis Krastiņš, profesors Uģis Bratuškins, profesore Sandra Treija, docents Edgars Bondars, lektore Agate Eniņa.

Konferences organizatoriskā komiteja: profesore Sandra Treija, asistente Alisa Koroļova, Inguna Dumbere.

Latvian