Latvijas 12. Arhitektūras skolu plenērs «Cēsu iela visā garumā»

No 11. līdz 15. septembrim notiks Latvijas 12. Arhitektūras skolu plenērs, kurā piedalīties var ikviens arhitektūras students.
 
Šogad plenērs būs veltīts Cēsu ielas izpētei. 730 metru garā Cēsu iela savulaik ir bijusi daļa no Smilšu ceļa. Pēc 1812. gada ugunsgrēka senais trakts tika iztaisnots, pārnesot galveno satiksmes plūsmu uz jaunveidoto maģistrāli - tagadējās Brīvības ielas posmu un izveidojot šauru jaunu kvartālu starp abām ielām.
 
Diemžēl, Cēsu iela ir zaudējusi lielu daļu no kādreizējā spožuma. Ir pazuduši arī ielas tuvumā izvietotie uzņēmumi, no kuriem slavenākie bija Leitnera velosipēdu fabrika un gumijas izstrādājumu fabrika Varonis. Pati iela ir kļuvusi par transporta "kloāku" un daļu no Brīvības ielas un Tallinas ielas transporta mezgla. Ne miņas no kādreizējās romantikas un burvības.
 
Plenēra uzdevums ir piedāvāt idejas Cēsu ielas humanizācijai, atgriežot to pilnvērtīgā pilsētas apritē. Plenēra dalībniekiem būtu jāsniedz risinājumi:
• transporta plūsmas savaldīšanai un labākai organizācijai
• gājēju plūsmas optimizācijai ievērojot arī apkārtnē izvietotos izglītības un sporta objektus, kā arī dažādu konfesiju baznīcas
• iespējas jauniem veikaliem un kafejnīcām un attiecīgi to apmeklētāju piesaistīšanai
• iekšpagalmu iesaistīšana pilsētvides apritē
• priekšlikumi dažādiem pasākumiem - Cēsu ielas svētki? ielu vingrošana? u.c.
• priekšlikumi gājēju pasāžu veidošanai sasaistei ar Brīvības ielu un Miera ielu
• priekšlikumi neapbūvēto zemes gabalu izmantošanai
• priekšlikums priekšalukuma attīstībai ap Jauno Ģertrūdes baznīcu
• piedāvāt kaut ko neparastu - tieši Cēsu ielai
 
Plenēra mērķis ir dažāda profila arhitektu sadarbības modeļa testēšana, arhitektūras skolās iegūtās akadēmiskās zināšanas papildinot ar pragmatisku pieeju pilsētvides problēmu risināšanā, ņemot vērā gan sociālās, gan estētiskās, gan  biznesa komponentes. Šim mērķim kalpos arī ievadlekcijas plenēra sākumā un diskusijas ar dažādu sfēru profesionāļiem plenēra norises laikā.
 
Ideju priekšlikumi piedāvājami prezentācijas formāta datora vidē ar iespēju izdrukāt uz planšetēm eksponēšanai pēc plenēra, t.sk. iesniegšanai valsts un pašvaldības institūcijās ideju iestrādāšanai pilsētas attīstības plānā.
 
Veiksmīgai izvirzīto mērķu sasniegšanai ir paredzēts veidot plenēra dalībnieku darba grupas, kuras veidotu dažādu Latvijas Arhitektūras skolu pārstāvji (RTU, LLU, RCK, RSEBA).
 
Par plenēra norises vietu ir izraudzīta galerija-skatuve "Degunradzis" Cēsu ielā 20-1.
 
Plenēra programma
 
11.septembris
10.00-10.30 Plenēra dalībnieku pulcēšanās
10.30-10.45 Plenēra atklāšana 
10.45-15.00 Priekšlasījumu tēmas (10-20 minūtes katram runātājam):
 
Plenēra mērķu un uzdevuma izklāsts- Sergejs Ņikiforovs
 
Rīgas centrs – īss vēsturisks apskats
Rīgas centra vēsturiskā arhitektūra
Rīgas centra laikmetīgā arhitektūra
Iepazīstināšana ar Rīgas attīstības plānu
Tirdzniecības objekti Rīgā – vēsture un mūsdienas
Sabiedriskās ēdināšanas objekti pilsētās centrā - 
Biroji un dzīvojamās mājas Rīgā
Transporta organizācija pilsētā – vēsture un mūsdienas
Zaļumi pilsētā 
Publiskā telpa
Skolnieks pilsētā
Sports un atpūta pilsētā
Izklaides objekti pilsētas centrā
Baznīca pilsētā
Publisku pasākumu rīkošanas pieredze pilsētas centrā –
Krišjāņa Barona ielas svētki
Liepājas pieredze
Kuldīgas pieredze
Cēsu pieredze
Flandrijas prakse
 
15.00-15.30 Kafijas pauze
15.30-16.00 Komandu komplektēšana
16.00-18.00 Ekskursija pa Cēsu ielu
 
12.septembris
10.00 Darbs pie projektiem 
13.00-13.30 Pusdienas
14.00.-16.00 Tikšanās ar teritoriju attīstītājiem 
16.00 līdz vakaram darbs pie projektiem
 
13.septembris
10.00 Darbs pie projektiem 
14.00-16.00 Tikšanās un sarunas ar praktizējošiem plānotājiem
16.00 līdz vakaram darbs pie projektiem
 
14.septembris
10.00 Darbs pie projektiem
14.00-16.00 Tikšanās un sarunas
16.00 līdz vakaram Darbs pie projektiem
                                 Gatavošanās izstādei
 
15.septembris
10.00-12.00 Darbu izstādīšana
12.00-15.00 Projektu prezentācija 
15.00-16.30 Plenēra rezultātu apkopošana
 
Projektu izstāde (LLU, Arhitektu namā, RTU, RCK, RISEBA )
 
Kā ikkatru gadu plenēra noslēgumā uzaicinām ekspertus - RTU Arhitektūras fakultātes, Rīgas Celtniecības koledžas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un dizaina fakultātes pārstāvjus, Arhitektu Savienības vadību, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistus - izvērtēt plenēra rezultātus.
 
Plenēru organizē arhitekts Sergejs Ņikiforovs ar visu Latvijas arhitektūras skolu un Latvijas Arhitektu savienības atbalstu.
 
Papildus informācija pa tālruni: 29237475 vai e-pastu: sergejs@nams.arch.lv
Latvian