2016. gada zīmēšanas iestājeksāmens

Latvian

2016. gada 13. jūlijā kupls skaits vidusskolas absolventu kārtoja iestājeksāmenu zīmēšanā.

Kategorija: