Zinātne

RTU Starptautiskā zinātniskā konference 

 

58. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā Arhitektūra and pilsētplānošana notiks 2017. gada 13. un 14. oktobrī.

Konferences mērķis ir veicināt akadēmisko diskusiju par aktuāliem arhitektūras un pilsētvides veidošanas jautājumiem, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus.

Konferences tematiskie virzieni

  • Kultūras mantojuma aizsardzība un arhitektūras teorija;
  • Arhitektūras un pilsētplānošanas lokālas un globālas tendences;
  • Ilgtspējības aspekti pilsēttelpas veidošanā.

Nosacījumi reģistracijai un kopsavilkumiem

Reģistrācijas forma jāaizpilda un kopsavilkums līdz 22. jūnijam jānosūta uz adresi: alisakorolova@gmail.com.

Konferences dalībniekiem dalības maksa is EUR 80, ja maksājums tiek veikts līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta dalības maksa ir EUR 100. Maksājot konferences dienā konferences vietā - EUR 150. Dalības maksa nodrošina pieeju konferences darba sesijām, spirdzinājumus konferences starpbrīžos, pusdienas konferences norises vietā un konferences noslēguma vakariņas vienai personai.

Bezmaksas dalība ir pieejama RTU AF mācībspēkiem un studentiem, kā arī konferences klausītājiem. Šis statuss nodrošina pieeju konferences darba sesijām un spirdzinājumus konferences starpbrīžos.    

Dalības maksu lūdzu pārskaitīt:
Rīgas Tehniskā universitāte
VAT Reg. No. LV-90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija
Banka: VALSTS KASE

IBAN: LV46TREL915101S000000

SWIFT: TRELLV22

Maksājuma informācijā lūdzu norādīt: Architecture – 58 th Conference

Konferences darba valoda ir angļu valoda.

Publicēšanas iespējas

Konferences rakstus ir iespēja publicēt recenzētā RTU Zinātniskajā žurnālā Architecture and Urban Planning (ISSN 1691-4333) http://www.degruyter.com/view/j/aup.  Publikācijas plānotas 2017. un 2018. gadā. Reģistrētiem konferences dalībniekiem publikācija žurnālā ir bezmaksas. 

 Svarīgi datumi:

22. jūnijs

Reģistrācija un kopsavilkumu iesūtīšana

7. jūlijs

Dalības akceptēšana

15. septembris

Konferences rakstu iesūtīšana

13. oktobris

RTU konferences sekcija Architecture and Urban Planning, konferences vakariņas

14. oktobris

 RTU konferences plenārsēde

 

2016. gada konferences programma

2016. gada referātu kopsavilkumi

Kontakti:

Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvia
Alisa Koroļova
e-pasts: alisakorolova@gmail.com
tālr.: 26866511

 

Žurnāls "Arhitektūra un pilsētplānošana"

 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniskais žurnāls "Arhitektūra un pilsētplānošana", kuru, sākot ar 2013. gadu izdod divas reizes gadā, atspoguļo RTU Arhitektūras fakultātes (AF) starptautiskās zinātniskās sadarbības aizvien pieaugošo mērogu. Šajā izdevumā publicēti starptautisku pētnieku raksti, kuru autori ir dažādu valstu speciālisti. Rakstos analizētas vides kvalitātes un izglītības, pilsētu un teritoriālās plānošanas, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības problēmas un iztirzāti arhitektūras un pilsētbūvniecības vēstures jautājumi. Šī izdevuma pamatvaloda ir angļu, bet zinātnisko rakstu krājumā Latvijas pētnieku darbu teksti tiks vienmēr pilnā apjomā pievienoti arī latviešu valodā.
Visi rakstu krājumi vienkopus pieejami vietnē issuu.com/apf.lv savukārt jaunu rakstu iesūtīšana, recenzēšana un izdošana tiek koordinēta caur Open Journal System (OJS) platformu vietnē https://aup-journals.rtu.lv 
 
 

Zinātniskās pētniecības darbs Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē

Zinātniskās pētniecības darbs fakultātē attīstās ciešā saistībā ar Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības praksi. Fakultātē tiek pētīti šādi virzieni:
 

Prof., Dr. arch. Jānis Briņķis

1. Baltijas jūras piekrastes attīstības faktori.
2. Apdzīvotu vietu kompleksa attīstība.
3. Pilsētplānošanas strukturālā attīstība.
 
Prof., Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
1. Latvijas arhitektūra:
- kāda konkrēta ēku tipa attīstība;
- konkrētas teritorijas apbūves ģenēze;
- arhitektūras mākslinieciski stilistiskie, funkcionālie u.c. aspekti konkrētā periodā.
2. Mūsdienu arhitektūra Latvijā.
3. „Neērtais” mantojums arhitektūrā.
 
Prof., Dr. arch. Sandra Treija
1. Lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības perspektīvas.
2. Pilsētu dārzkopības tendences mūsdienu pilsētās.
3. Mājokļu kvalitātes aspekti pilsētu vēsturiskajos centros.
 
Prof., Dr. arch. Uģis Bratuškins
1. Pilsētu attīstība plūdu apdraudētās teritorijās.
2. Kvalitatīvas pilsētvides veidošanas ietekmes faktori.
 
Lekt., Dr. arch. Arne Riekstiņš
1. Digitālās arhitektūras specifika arhitekta praksē.
2. Biodigitālā pieeja arhitektūrā un pilsētplānošanā.
3. Ģenētiskās / algoritmiskās arhitektūras un skriptinga potenciāls arhitektūras projektēšanā.
4. Ģeometriski sarežģītu objektu realizēšana ar parametriskās arhitektūras projektēšanas metodi.
 
Lekt., Dr. arch. Edgars Bondars
1. Arhitektoniski telpiskās vides veidošanas ekoloģiskie aspekti.
2. Energoefektivitātes faktori arhitektūras projektēšanā (BIM sistēmu izmantošana arhitektūras projektēšanā).
Latvian